Straipsniai
Kinas

Daugiau

Prenumerata

Prenumeruoti žurnalą

„Savaitė“
2017 metams
1 mėn
3 mėn
6 mėn
12 mėn
Miestas
2,50
7,49
14,99
29,99
Kaimas
3,17
9,49
18,99
37,99
 
(8 5) 210 18 19
Prenumeruoti

„Lietuvos ryto"

redakcijos biuruose - 2017 m. prenumeratos kainos
1 mėn
3 mėn
6 mėn
12 mėn
„Savaitė“
1,99
5,99
11,99
23,99
„Namie ir Sode“
1,49
4,49
8,99
17,89
„Ar žinai, kad?“
 
 
9,99
19,99
(8 5) 274 37 77
Leidinys pristatomas, kur yra LIETUVOS RYTO redakcijos biurai.

Prenumeruoti žurnalą

„Namie ir Sode“
2017 metams

1 mėn
3 mėn
6 mėn
12 mėn
Miestas
1,49
4,49
8,99
17,89
Kaimas
1,59
4,79
9,49
18,99
(8 5) 210 18 19
Prenumeruoti

Elektroninės žurnalo

„Savaitė“ versijos
prenumerata
(flash ir pdf versija)
1 mėn
3 mėn
6 mėn
12 mėn
0,99
2,49
4,79
8,99
Įgarsinta (mp3) prenumerata
0,50
1,00
2,00
Demonstruojamą elektroninio žurnalo versiją galite pasižiūrėti čia.
Kainos Eurais su PVM

UAB „Savaitė“


Įmonės kodas: 124712523, PVM mokėtojo kodas: LT247125219,
Adresas: Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius,
Administratorės tel./faks.: 8 (5) 246 0622, el. paštas: biuras@savaite.lt
www.facebook.com/savaite

Redakcija

Redakcija: tel. 8 (5) 240 14 58,
Faksas 8 (5) 246 06 22,
El.paštas spauda@savaite.lt.

Vyriausioji redaktorė Asta Jelinskienė.
Redaktoriai: Laimius Stražnickas, Sigita Urbonavičiūtė, Arūnas Marcinkevičius.

Kalbos redaktorės Deimantė Varatinskaitė, Rita Zujienė, Beatričė Jaroševičienė
Dizainerė maketuotoja Gražina Maciulevičiūtė.

Buhalterija


+370 (5) 246 0689, apskaita@savaite.eu

Prenumerata ir platinimas


+370 (5) 210 1819, prenumerata@savaite.eu

Pardavimai ir marketingas


Pardavimų ir marketingo vadovas Kęstutis Bulka
Reklamos vadovė – Loreta Urbonienė
+370 686 12040, +370 (5) 241 0098, loreta@savaite.lt
Dėl reklamos kreipkitės:
Valentinas Butkus
+370 656 77732, +370 (5) 246 0623, valentinas@savaite.lt
Nijolė Dilienė
+370 640 28139, nijole@savaite.lt
Jolanta Jackevičienė
+370 677 14622, jolanta.jackeviciene@savaite.lt,
Inga Butkutė (Kauno regionas)
+370 656 88187, inga@savaite.lt.

Internetinio portalo prižiūrėjimas, optimizavimas, servisų administravimas

ISS specialistas - Romanas Kozikas
El.paštas romanas@mireina.lt
ISSN 1392-6888