Teisininko konsultacija: įsigaliojusios obligacijos ir pareigybių panaikinimas valstybinėje darbovietėje

Teisininko konsultacija: įsigaliojusios obligacijos ir pareigybių panaikinimas valstybinėje darbovietėje


Įsigaliojusios obligacijos nėra draudimo objektas


Turėdama „Snoro“ banke pinigų, 2011 m. rugsėjo 29 d. nusipirkau už 6 000 litų obligacijų. Išpirkimo terminas – 2011 m. spalio 4 d. Girdėjau per televiziją, kad mano investuotus pinigus valstybė turi grąžinti, nes jie yra drausti. Kaip ir kada šie pinigai bus grąžinti? Tauragėje nėra jokios „Snoro“ banko atstovybės. Net nežinau, kokiu telefonu galėčiau paskambinti, kad gaučiau išsamesnę informaciją.


Jūsų girdėta informacija gali būti nelabai tiksli, nes draudimo išmokos mokamos tik už asmenų turėtas neįsigaliojusias akcijas ir neįsigaliojusias obligacijas iki draudžiamojo įvykio dienos (2011 m. lapkričio 24 d.). Draudimo išmokos už įsigaliojusias obligacijas nėra mokamos. Įsigaliojusiomis obligacijomis laikomos tos, kurių emisijų numeriai yra iki 10 (įskaitytinai) ir įsigaliojimo data yra iki 2011 m. lapkričio 24 d., kai „Snorui“ buvo panaikinta banko licencija. Jeigu nežinote, ar jūsų obligacijos yra įsigaliojusios, atkreipkite dėmesį į obligacijų pasirašymo sutarties 1.1 punktą (emisijos Nr.) ir 1.10 punktą (įsigaliojimo datą).

REKLAMA


Atkreipiame dėmesį, kad dėl įsigaliojusių obligacijų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimą, 2015 m. lapkričio 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 konstatavo, jog įsigaliojusios „Snoro“ obligacijos nėra nei indėlių, nei įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas, todėl išmokos už šiuos vertybinius popierius nepriklauso.


Kreipkitės į buvusį darbdavį


Nuo 2019 m. sausio buvo panaikinta mano pareigybė valstybinėje darbovietėje. Esu pensininkė. Šioje darbovietėje išdirbau 38 metus ir 7 mėnesius, stažas – nepertraukiamasis. Man buvo išmokėta dviejų vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka. Ar man priklauso ilgalaikio darbo išmoka?


Negaliu jums tiksliai atsakyti, nes nenurodėte, kokiu pagrindu buvote atleista iš darbovietės: ar todėl, kad buvo panaikinta pareigybė, ar jūsų pačios prašymu, nes sulaukėte pensinio amžiaus ir įgijote teisę į visą senatvės pensiją. Taip pat nenurodėte, ar buvote valstybės tarnautoja. Spėju, kad valstybės tarnautoja nebuvote, nes klausiate apie ilgalaikio darbo išmoką, numatytą Darbo kodekse, o ne Valstybės tarnybos įstatyme. Nustatyta, kad teisę į ilgalaikio darbo išmoką turi asmuo, kurio darbo santykiai pagal nutraukiamą darbo sutartį su Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje esančiu darbdaviu atleidimo iš darbo dieną nepertraukiamai tęsėsi daugiau negu penkerius metus ir kuris yra atleistas iš darbo Darbo kodekso 57 straipsnyje nurodytu pagrindu. Pavyzdžiui, „darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla“.

REKLAMA


Jeigu viskas sutampa, per tris mėnesius nuo atleidimo kreipkitės į buvusį darbdavį ir prašykite, kad jums būtų išmokėta ilgalaikio darbo išmoka. Jei buvote atleista po 2019 m. sausio 1 d., jums priklauso 77,58 proc. trijų jūsų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoka, nes jūsų darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi 20 ir daugiau metų. Jeigu esate atleista iki minėtos datos, tuomet jums priklauso trijų jūsų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoka.


Vaikai turi suteikti įgaliojimą


Mirė vyro teta (89 metų, netekėjusi, vieniša). Ji buvo minėjusi, kad prieš maždaug 10 metų testamentu savo turtą paliko mūsų vaikams. Tačiau dabar mes to testamento nerandame. Kur reikia kreiptis, kad sužinotume, ar tas testamentas galioja? Kokių dokumentų reikia kreipiantis? Šiuo metu mūsų vaikai gyvena užsienyje ir negali tvarkyti šių reikalų. Ar mes patys galime kreiptis dėl testamento ir tvarkyti dokumentus?


Jeigu norite atstovauti vaikų interesams ir jų vardu kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo, galite tai padaryti tik turėdami vaikų jums išduotą įgaliojimą, suteikiantį teisę jiems atstovauti palikimo priėmimo byloje. Jeigu tokio įgaliojimo neturite, į notarą dėl palikimo turite teisę kreiptis tik savo vardu.
Norėdami priimti po tetos mirties likusį palikimą, turite kreiptis į notarą, kurio aptarnaujamoje teritorijoje buvo paskutinė jūsų tetos gyvenamoji vieta. Kreipiantis į notarą teks pateikti mirties liudijimą ir jūsų giminystės ryšį įrodančius dokumentus, o jeigu kreipsitės vaikų vardu, – ir įgaliojimą, suteikiantį teisę veikti jų vardu. Kai bus pateiktas pareiškimas dėl palikimo priėmimo, notaras, užvedęs paveldėjimo bylą, gaus duomenis iš Testamentų registro apie sudarytą testamentą. Jeigu testamentas yra sudarytas, tuomet testamentiniam įpėdiniui bus išduotas paveldėjimo pagal testamentą liudijimas.  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 22 (2024)

    Savaitė - Nr.: 22 (2024)