UAB „Savaitė“


Įmonės kodas: 124712523, PVM mokėtojo kodas: LT247125219,
Adresas: Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius,
Administratorės tel./faks.: 8 (5) 246 0622, el. paštas: biuras@savaite.lt
www.facebook.com/savaite

Svetainės redakcija

Redaktorius Kęstutis Jauniškis,
El.paštas esavaite@savaite.lt.

Žurnalo SAVAITĖ redakcija

Redakcija: tel. 8 (5) 240 14 58,
Faksas 8 (5) 246 06 22,
El.paštas spauda@savaite.lt.

Vyriausioji redaktorė Asta Jelinskienė.
Redaktoriai: Laimius Stražnickas, Sigita Urbonavičiūtė, Arūnas Marcinkevičius.

Kalbos redaktorės Deimantė Varatinskaitė, Rita Zujienė, Beatričė Jaroševičienė
Dizainerė maketuotoja Gražina Maciulevičiūtė.

Buhalterija


+370 (5) 246 0689, apskaita@savaite.eu

Prenumerata ir platinimas


+370 (5) 210 1819, prenumerata@savaite.eu

Pardavimai ir marketingas


Pardavimų ir marketingo vadovas Kęstutis Bulka
Reklamos vadovė – Loreta Urbonienė
+370 686 12040, loreta@savaite.lt
Dėl reklamos kreipkitės:
+370 (5) 241 0098, reklama@savaite.lt
arba
Valentinas Butkus
+370 656 77732, +370 (5) 246 0623, valentinas@savaite.lt
Nijolė Dilienė
+370 640 28139, nijole@savaite.lt
Jolanta Jackevičienė
+370 677 14622, jolanta.jackeviciene@savaite.lt.

Internetinio portalo prižiūrėjimas, servisų administravimas

ISS specialistas - Romanas Kozikas
El.paštas romanas@mireina.lt
ISSN 1392-6888