Praėjusiais metais valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė daugiau nei 3,5 mlrd. eurų

Praėjusiais metais valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė daugiau nei 3,5 mlrd. eurų


Praėjusiais metais valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė 3 mlrd. 547 mln. eurų – 7,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), remdamasis išankstiniais duomenimis, pranešė Lietuvos statistikos departamentas.


2019 metais valdžios sektoriaus biudžeto perteklius buvo 224,2 mln. eurų ir sudarė 0,5 proc. BVP.


2020 metais valdžios sektoriaus pajamos sudarė 17 mlrd. 670 mln. eurų, išlaidos – 21 mlrd. 217 mln. eurų. Valdžios sektoriaus pajamos per metus išaugo 3,2 proc. Pajamos iš mokesčių sudarė 10 mlrd. 101 mln. eurų, arba 57,2 proc. visų valdžios sektoriaus pajamų.


„Palyginti su 2019 metais, jos padidėjo 1,6 proc. (156,9 mln. eurų). Socialinės įmokos sudarė 5 mlrd. 293 mln. eurų, arba 30 proc. visų valdžios sektoriaus pajamų. Palyginti su 2019 metais, jos padidėjo 8,7 proc. (425,1 mln. eurų). Pajamos iš mokesčių ir socialinės įmokos apskaičiuotos įvertinus dėl pandemijos atidėtų mokesčių ir socialinių įmokų tikėtinai gautiną sumą“, – teigia Statistikos departamentas.

REKLAMA


Valdžios sektoriaus išlaidos per metus padidėjo 4 mlrd. 316 mln. eurų, arba 25,5 proc. Išlaidos reikšmingai išaugo dėl valdžios sektoriaus priemonių, mažinančių COVID-19 pandemijos įtaką ekonomikai. Didžioji dalis išlaidų teko socialinei apsaugai, švietimui ir sveikatos apsaugai.


Centrinės valdžios deficitas 2020 metais sudarė 3 mlrd. 850 mln. eurų, arba 7,9 proc. BVP, vietos valdžios deficitas – 37,5 mln. eurų, arba 0,1 proc. BVP, socialinės apsaugos fondų perteklius – 340,5 mln. eurų, arba 0,7 proc. BVP.


2020 metais valdžios sektoriaus skola padidėjo 5 mlrd. 537 mln. eurų ir nominaliąja verte metų pabaigoje sudarė 23 mlrd. 61 mln. eurų, arba 47,3 proc. BVP (8,3 tūkst. eurų vienam gyventojui).


2020 metų pabaigoje konsoliduotąją valdžios sektoriaus skolą sudarė centrinės valdžios skola (22 mlrd. 566 mln. eurų), vietos valdžios skola (493,6 mln. eurų) ir socialinės apsaugos fondų skola (0,8 mln. eurų). Nekonsoliduotoji centrinės valdžios skola sudarė 22 mlrd. 591,5 mln. eurų, vietos valdžios skola – 607,7 mln. eurų. Socialinės apsaugos fondų – 0,8 mln. eurų.