Kultūros naktyje – Vilniaus krašto dainos

Kultūros naktyje – Vilniaus krašto dainos


Birželio 7 dieną Paupio aikštėje festivalio "Kultūros naktis" metu, iš dailininkės Editos Suchockytės galerijos, nuskambės Vilniaus krašto dainos, kurias tarpukariu rinko ir užrašė kunigas, Vilniaus katedros vikaras, lietuvybės puoselėtojas Pranas Bieliauskas. Atlikėjų muzikinį vyksmą sups menininkės Editos Suchockytės darbų paroda “Mano Vilnius”.


Kunigo Prano Bieliausko surinktos dainos


Jungtinis dailininkės Editos Suchockytės, operos solistės Agnės Sabulytės ir pianisto Dariaus Mažinto projektas "Mano Vilnius" skirtas Vilniaus krašto lietuviškoms dainoms atminti, pasitelkiant muzikos ir dailės sintezę naujam suskambėjimui. Klausytojai išgirs menininkų atrinktas ir naujoje interpretacijoje sujungtas archyvuotas kunigo Prano Bieliausko lietuviškas dainas.


P. Bieliauskas apie surinktas ir užrašytas Vilniaus krašto dainas, knygoje „Vilniaus dienoraštis" rašė: „Man, kaipo dainos mėgėjui, daugiau rūpėjo užrašyti dainų melodijas. Ar atgaus kada nors lietuviai Vilniaus kraštą, ar ne, o seneliai išmirs ir nusineš su savimi mūsų gražias dainų melodijas į kitą pasaulį. Tuo tarpu šio krašto melodijos, kur lietuviai susiduria su slaviškomis tautomis, kur žmonių materialinė būklė skurdesnė už žemaičių ar suvalkiečių, čia ir papročiai žmonių šiek tiek kitokie, kita kultūra žemaičių, kita vilniečių. Miškai, vandenys, kalnai, karas, vargas – visa tai veikia mūsų žmones ir tuo pačiu atsiliepia į mūsų dainų melodijų charakterį. Vilniaus krašte atrasime melodijų didžiausią įvairumą. Taigi, nesurašyti šio krašto melodijų būtų didelis mūsų tautos nuostolis. Štai dėl ko ėmiausi šito darbo, nors nebuvau tam darbui pasiruošęs".

REKLAMA


Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, kunigas Pranas Bieliauskas

Pranas Bieliauskas (1883-1957) – Lietuvos kunigas, tautosakos rinkėjas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas. Baigė Vilniaus kunigų seminariją, dirbo Vilniaus katedros vikaru 1911 m.- 1940 m., buvo Lietuvos mokslo draugijos narys. Rinko lietuvių tautosaką, rūpinosi labdara. Buvo lenkų valdžios kalintas, kunigavo Aušros vartų bažnyčioje, vėliau Valkininkų bažnyčioje. Sovietinės okupacijos metais persekiotas sovietinio saugumo. Palaidotas Valkininkų bažnyčios šventoriuje. Vilniaus krašte rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą. Užrašė daugiau kaip 3000 dainų su melodijomis, pasakų, smulkiosios tautosakos. 1936 m. sudarė ir išleido rinkinį „Varguolių dainos". Išleistos kunigo Prano Bieliausko knygos: „Iš Slabados kaimo į Vilniaus katedrą", „Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas", „Vilniaus dienoraštis 1915-1919".


Projektas "Mano Vilnius" Birželio 7 d. 22 val. ir 23:15 val. Editos Suchockytės galerijoje ir jos prieigose Aukštaičių g. 12.

REKLAMA


Projekto “Mano Vilnius” atlikėjai:


Darius Mažintas – pianistas, tarptautinių konkursų laureatas, eilės edukacinių projektų rengėjas ir sumanytojas. Savo muzika žavintis netradiciniuose koncertuose - kalėjimuose, karo vietose, nepagydomomis ligomis sergančių vaikų ligoninėje. 2022 metais Darius dalinosi muzika Irpinėje prie sugriauto kultūros centro ir ant Kremeneco kalno, išlaisvintame Iziume. Jo skambinimas fortepijonu siejamas su subtilumu, ekspresija ir jautria emocine prieiga. 2023 m. pianistas pasirodė oficialioje NATO viršūnių susitikimo programoje Vilniuje.


Agnė Sabulytė - dainininkė, kultūrinių projektų sumanytoja, poetė ir aktorė. Atlikėja yra daugybės tarptautinių konkursų laureatė. Atlikėjai suteiktas meno kūrėjos statytas, ji yra pelniusi Auksinį scenos kryžių už mono spektaklį - operą "Izadora".


Edita Suchockytė - Lietuvos dailininkė, grafikė, knygų iliustratorė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Menininkė surengė per trisdešimt personalinių parodų ne tik Lietuvoje, bet ir Jav, Vokietijoje, Prancūzijoje, Azerbaidžane. Sukūrė iliustracijas daugiau nei 30-iai vaikų, švietimo, pažintinės literatūros knygų. Tarp žymiausių jos darbų – vaikų poeto Martyno Vainilaičio rinktinės „Vario varteliai“ apipavidalinimas. Ši knyga tapo vaikų „Metų knygos 2006“ konkurso laureate.


Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.


Projektas yra “Kultūros naktis 2024” dalis.


Partnerių turinys.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 24 (2024)

    Savaitė - Nr.: 24 (2024)