Sveikatos reikalų komitetas pasiūlė gydytojų rezidentų pritraukimo į regionus priemones

Sveikatos reikalų komitetas pasiūlė gydytojų rezidentų pritraukimo į regionus priemones


Sveikatos reikalų komitetas (SRK) siūlo Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) patvirtinti būtinų regionuose ambulatorinės grandies gydytojų konsultantų sąrašą ir kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) peržiūrėti valstybės finansuojamų vietų pagal medicinos rezidentūros studijų programas skaičių, ieškant galimybių rengti daugiau ambulatorinės grandies gydytojų specialistų.


SRK atkreipė dėmesį, kad visos tarptautinės analizės rodo augantį gydytojų, slaugytojų bei kitų gyvybės mokslų srities sektoriaus specialistų poreikį ir būsimą jų trūkumą ilgalaikėje perspektyvoje, o remiantis Vyriausybės strateginio analizės centro (STRATA) analizės duomenimis, bendras medicinos specialistų poreikis Lietuvoje taip pat išliks didėjantis – didžiausias nominalus sveikatos priežiūros specialistų trūkumas Lietuvoje 2030 m. prognozuojamas vidaus ligų gydytojams (420) ir šeimos gydytojams (428).


SRK pažymi, kad po diskusijos su studentais ir gydytojais rezidentais paaiškėjo, kad būsimiems gydytojams trūksta informacijos apie sąlygas, kurios laukia rezidentūros bazėse, esančiose regionuose, pasigendama kelionės ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimo, taip pat aiškesnės komunikacijos tiek su regionų sveikatos priežiūros įstaigose esančiomis rezidentūros bazėmis, tiek su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.

REKLAMA


Atsižvelgdamas į tai, SRK pasiūlė Sveikatos apsaugos ministerijai kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apsvarstyti galimybes kompensuoti gydytojų rezidentų kelionės į rezidentūros bazes, esančias regionuose, ir apgyvendinimo išlaidas.


SRK sprendime universitetams, rengiantiems gydytojus, siūloma skatinti medicinos studentus pasirinkti labiausiai trūkstamas medicinos specializacijas (vidaus ligų, geriatriją, šeimos mediciną ir kt.); skatinti gydytojų rezidentų profesinės praktikos atlikimą rezidentūros bazėse, esančiose regionuose; užtikrinti galimybę studentams išvykti į regionus internatūros metu; didinti rezidentūros bazių tinklą; bendradarbiauti su rezidentūros bazėmis ir asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, pageidaujančiomis tapti rezidentūros bazėmis, suteikiant visą reikalingą informaciją, rašoma pranešime.


Siekiant pagerinti būsimų gydytojų, gydytojų rezidentų ir sveikatos priežiūros įstaigų, esančių regionuose, komunikaciją SRK pateikė pasiūlymą universitetams kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ir asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, esančiomis regionuose, bei jų steigėjais organizuoti susitikimus-muges su medicinos studentais, gydytojais rezidentais, pristatant galimybes ir sąlygas įsidarbinti minėtose sveikatos priežiūros įstaigose.


ELTA inf.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 28 (2024)

    Savaitė - Nr.: 28 (2024)