Lietuva ir dar 13 valstybių raginamos sumažinti kelių išmetamųjų oro teršalų kiekį

Lietuva ir dar 13 valstybių raginamos sumažinti kelių išmetamųjų oro teršalų kiekį


Europos Komisija (EK) paskelbė sąrašą valstybių narių, kurios raginamos mažinti kelių išmetamųjų oro teršalų kiekį. Valstybių sąraše, greta Lietuvos, įrašytos Bulgarija, Danija, Airija, Ispanija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija ir Švedija, skelbiama EK atstovybės Lietuvoje pranešime žiniasklaidai.


EK sudarytoje direktyvoje (INR) nustatyti nacionaliniai kelių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimai, kuriuos kiekviena valstybė narė turi įvykdyti kiekvienais metais 2020–2029 m. laikotarpiu, ir dar platesnio užmojo mažinimo įsipareigojimai nuo 2030 m.


Pranešama, kad EK išanalizavus 2022 m. valstybių narių pateiktus nacionalinius kelių išmetamųjų teršalų apskaitos duomenis (atsižvelgiant į nuo 2020 m. išmestą teršalų kiekį), reikalaujama, kad įvardytos valstybės narės parengtų nacionalines oro taršos valdymo programas (NOTVP), kuriose būtų parodyta, kaip bus vykdomi šie mažinimo įsipareigojimai.


„Minėtos 14 valstybių narių neįvykdė savo įsipareigojimų dėl vieno ar kelių teršalų, kuriems taikoma INR direktyva.

REKLAMA


Be to, kadangi daugumos šių valstybių narių NOTVP nustatytos priemonės neužtikrino, kad būtų pasiektas įsipareigojimas sumažinti vieno ar kelių išmetamųjų teršalų kiekį, šių priemonių nepakanka, kad būtų apribotas metinis dėl žmogaus veiklos susidarantis išmetamųjų teršalų kiekis, kaip reikalaujama direktyvoje. Amoniakas (iš žemės ūkio sektoriaus) yra teršalas, dėl kurio dauguma šių valstybių narių nesilaiko savo prievolių.


Todėl Komisija šioms 14 valstybių narių siunčia oficialius pranešimus. Šalys turi per du mėnesius atsakyti į pranešimus ir pašalinti EK nustatytus trūkumus. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, EK gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę“, – skelbiama EK atstovybės Lietuvoje pranešime žiniasklaidai.  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 13 (2023)

    Savaitė - Nr.: 13 (2023)