Ekologiškas produktas – ne visuomet ekologiškas: 1,5 proc. jų viršijo leistiną pesticidų kiekį

Ekologiškas produktas – ne visuomet ekologiškas: 1,5 proc. jų viršijo leistiną pesticidų kiekį


Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) paskelbė naujausią metinį pranešimą apie pesticidų likučių maiste tyrimus. Dokumento išvadose skelbiama, kad daugeliu atvejų maisto produktuose, vartojamuose ES, pesticidų likučių iš viso nenustatyta arba jie dažniausiai neviršijo didžiausių leistinų normų.


Paskelbtame EFSA pranešime teigiama, jog daugiau nei 95,9 proc. maisto mėginių, 2017 m. atrinktų ES šalyse, Norvegijoje bei Islandijoje, pesticidų likučių kiekiai neviršijo didžiausių leidžiamų, o 54,1 proc. mėginių pesticidų likučių išvis nebuvo nustatyta. Šie rezultatai išlieka labai panašūs pastaruosius keletą metų.


2017 metais buvo išanalizuoti 88 247 maisto mėginiai dėl 801 pesticido likučių kiekių. Daugumos mėginių (64,3 proc.) kilmė – ES, Islandija, Norvegija, 28,8 proc. maisto produktų mėginių atrinkti iš importuotos iš trečiųjų šalių produkcijos, 6,9 proc. mėginių kilmės šalis buvo nežinoma.


Daugiau kaip 95,9 proc. tirtų mėginių atitiko teisės aktų reikalavimus – nebuvo viršyti didžiausi leistini pesticidų likučių kiekiai maisto produktuose. Iš jų – 54,1 proc. mėginių pesticidų likučių nenustatyta, 41,8 proc. – nebuvo viršyti didžiausi leistini kiekiai.

REKLAMA


4,1 proc. tirtų maisto mėginių didžiausi leidžiami pesticidų likučių kiekiai maisto produktuose buvo viršyti. Tačiau, įvertinus galimas matavimo neapibrėžtis, reikalavimų neatitikusių mėginių skaičius siekė 2,5 proc.


Mėginių, kuriuose viršyti didžiausi leidžiami pesticidų kiekiai, 2017, lyginant su 2016 metais, nežymiai padaugėjo – atitinkamai nuo 3,8 proc. iki 4,1 proc., tačiau tai galima paaiškinti tuo, kad 2017 metais tikslinės kontrolės metu buvo atrinkta du kartus daugiau maisto produktų mėginių.


94,6 proc. maisto, skirto kūdikiams ir mažiems vaikams, mėginių pesticidų likučių nenustatyta, 5,4 proc. mėginių nustatyti pesticidų likučiai, 1,5 proc. – viršyti didžiausi leistini kiekiai.


86,3 proc. ekologiško maisto mėginių pesticidų likučių nenustatyta, 1,5 proc. – viršyti didžiausi leistini kiekiai.


Daugumoje (87,5 proc.) gyvūninės kilmės produktų mėginių pesticidų likučių nenustatyta, 12,5 proc. – nustatyta vieno ar daugiau pesticidų likučių, 0,8 proc. – viršyti didžiausi leistini kiekiai.

REKLAMA


2017 metais bazilikai, granatai, čili pipirai, mėtų lapeliai, arbatos, petražolės, salierai, papajos, runkelių lapai, žirniai, kininiai kopūstai buvo pagrindiniai neperdirbti produktai, kuriuose dažniausiai buvo nustatyti tam tikri pesticidų likučiai, viršijantys didžiausius leistinus kiekius.


EFSA taip pat atliko maisto produktų, kuriuose pesticidų yra daugiau negu leistina, rizikos analizę. Vertinant tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį poveikį vartotojų sveikatai, EFSA patvirtino, jog rizika vartotojams išlieka nedidelė.  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 29 (2024)

    Savaitė - Nr.: 29 (2024)