Prelatas V. Kulbokas priėmė vyskupo šventimus

Prelatas V. Kulbokas priėmė vyskupo šventimus


Savaitgalį Vilniuje prelatas Visvaldas Kulbokas priėmė vyskupo šventimus. Iškilmei, kuri vyko Vilniaus Šv. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedroje bazilikoje, vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas.


Birželio 15 d. popiežius Pranciškus išrinko prelatą V. Kulboką tituliniu Martanos arkivyskupu ir paskyrė apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje.


V. Kulbokas gimė 1974 m. gegužės 14 d. Klaipėdoje. 1992 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1994-2004 metais tęsė studijas Romoje, Popiežiškajame Šventojo kryžiaus universitete, kur įgijo bažnytinės teisės licenciato ir teologijos daktaro mokslinius laipsnius. 1998 m. liepos 19 d. įšventintas kunigu. 2001-2004 m. Popiežiškojoje bažnytinėje akademijoje rengėsi Šventojo sosto diplomatinei tarnybai, į kurią buvo priimtas 2004 m. liepos 1 d.


Iki išrinkimo arkivyskupu ir paskyrimo apaštaliniu nuncijumi prelatas V. Kulbokas dirbo nunciatūrose Libane, Nyderlanduose, Rusijos Federacijoje, Vatikano valstybės sekretoriato skyriuje ryšiams su valstybėmis bei nunciatūroje Kenijoje.

  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 22 (2024)

    Savaitė - Nr.: 22 (2024)