Slaugytojams SAM numatytų 14 mln. eurų vis dar nėra

Slaugytojams SAM numatytų 14 mln. eurų vis dar nėra


Slaugos specialistų pritraukimas ir išlaikymas darbo vietose turėtų būti veiksmingesnis, o jų poreikio planavimą būtina tobulinti valstybės lygiu, pažymima antradienį Valstybės kontrolės pristatytoje slaugos specialistų poreikio užtikrinimo ataskaitoje.


„Slaugos specialistų poreikio planavimą būtina tobulinti valstybės lygiu, nes iki šiol nėra parengta sveikatos priežiūros specialistų (įskaitant slaugos) poreikio prognozė, kurioje būtų įvertinta gydymo įstaigų tinklo pertvarka, regionų skirtumai, slaugos specialistų kvalifikacijos ir specializacijos.


Poreikio planavimui užtikrinti būtini patikimi duomenys, tačiau ministerijos ir savivaldybių pateikti 2022 m. slaugytojų trūkumą apibūdinantys duomenys skiriasi 5, o slaugytojo padėjėjų – 36 kartus. Be to, daugiau nei pusė savivaldybių ir ketvirtadalis apklaustų gydymo įstaigų šių specialistų poreikio apskritai neplanuoja“, – vertinimo rezultatus ataskaitoje „Slaugos specialistų poreikio užtikrinimas“ pateikia Valstybės kontrolės auditoriai.

REKLAMA


Pažymima, kad nors Sveikatos apsaugos ministerija pernai parengė slaugytojų pritraukimo priemonių plano projektą ir numatė tam skirti 14 mln. eurų finansavimą, planas vis dar yra nepatvirtintas.


„Be to, ministerija nežino, kokia lėšų dalis bus skirta slaugos specialistams pritraukti“, – praneša Valstybės kontrolė.


Taip pat, kaip pažymi Valstybės kontrolės auditoriai, nors slaugos studijoms skiriamas valstybės finansavimas didėjo, aukštesnės kvalifikacijos slaugytojai nebus parengti, nes pastaruosius 3 metus mažėjo besirenkančių slaugytojų magistrantūros studijas.


„Auditorių vertinimu, valstybės finansavimas slaugos studijoms didėjo, o 2020–2023 m. m. įstojusių į šių studijų valstybės finansuojamas vietas studentų sumažėjo 19 proc. Taip pat 15 proc. sumažėjo įstojusiųjų į magistrantūros studijas, todėl nebus parengti reikalingi aukštesnės kvalifikacijos slaugytojai, kurie galėtų sumažinti šeimos gydytojų darbo krūvį ir pacientų eiles“, – pažymima ataskaitoje.

REKLAMA


Audito metu taip pat nustatyta, kad tik 16 proc. dirbančių slaugos specialistų mano, jog slaugytojo profesija yra patraukli.


„Mažiau nei pusė – 40 proc. visų – savivaldybių ir 44 proc. auditorių apklaustų gydymo įstaigų vykdė slaugos specialistų pritraukimo ir išlaikymo priemones. Finansavimą priemonėms skyrė tik 22 proc. savivaldybių ir 30 proc. gydymo įstaigų. Tik 19 proc. gydymo įstaigų mano, kad savivaldybės vykdomos slaugos specialistų pritraukimo ir išlaikymo priemonės tinkamos ir pakankamos“, – audito išvadas pristatė Vasltybės kontrolė.


Pažymima, kad, atsižvelgusi į tai, kad ministerija imasi veiksmų problemai spręsti ir iki 2023 m. tam yra suplanuoti veiksmai (tarp jų – sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo modelio atnaujinimas, įvertinant tinklo pertvarką ir regionų skirtumus, pritraukimo priemonių plano patvirtinimas), taip pat įvertinusi jau įvykusius pokyčius, Valstybės kontrolė auditą baigia išankstiniu tyrimu.


ELTA inf.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 39 (2023)

    Savaitė - Nr.: 39 (2023)

Daugiau >>