STT nustatė korupcijos rizikų Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo procese

STT nustatė korupcijos rizikų Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo procese


Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai atliko antikorupcinį vertinimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo proceso ir pateikė siūlymus, kaip būtų galima sumažinti korupcijos rizikas šioje srityje.


STT prevencijos specialistai pastebi, kad šiuo metu nustatytas prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo nagrinėjimo terminas yra per daug abstraktus – „ne vėliau kaip per 6 mėnesius“, todėl sudaromos sąlygos tiek prašymą nagrinėjančių, tiek sprendimą priimančių asmenų, ir užsieniečių ar asmenų, kurie nori atkurti Lietuvos pilietybę greičiau, galimiems neteisėtiems susitarimams. STT siūlo teisės aktuose nustatyti galimybę sprendimus dėl pilietybės atkūrimo skubos tvarka gauti sumokėjus papildomą valstybinę rinkliavą.


Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijai siūloma nustatyti konkrečius pilietybės atkūrimo procedūrų terminus bei detalizuoti dokumentų duomenų patikros tvarką.


STT atkreipia dėmesį, kad prašymo dėl pilietybės atkūrimo duomenys vis dar renkami ir apdorojami rankiniu būdu, o tai, kaip teigiama STT pranešime, neleidžia efektyviai kontroliuoti prašymų nagrinėjimo eigos. Siūloma apsvarstyti galimybę kuo daugiau veiksmų, susijusių su prašymų dėl pilietybės atkūrimo nagrinėjimo procesu, automatizuoti ir sumažinti žmogiškojo faktoriaus įtaką, kartu užtikrinti pakankamą dokumentų patikros ir priimamų sprendimų objektyvumo kontrolę.

REKLAMA


STT specialistai pastebi, kad šiuo metu yra neaiškus prašymų dėl pilietybės nagrinėjimo nutraukimo procesas, todėl reiktų jį tobulinti ir suderinti su Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu.


„Pilietybės atkūrimo procesas yra aktualus klausimas visuomenei, todėl manome, jog aiškesnis ir skaidresnis teisinis reguliavimas ar nustatomas naujas teisinis reguliavimas, Migracijos departamento darbuotojų diskrecijos maksimalus eliminavimas iš prašymų priėmimo, skirstymo, nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo proceso, perkėlus juos į informacinę sistemą, kontrolės mechanizmo nustatymas ir jo viešinimas padidintų visuomenės pasitikėjimą pilietybės atkūrimo procesu, sumažintų galimybes neigiamai pasireikšti žmogiškajam veiksniui“, – pranešime cituojamas STT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius.


Vidaus reikalų ministerija per du mėnesius turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktus pasiūlymus.