V. Čmilytė-Nielsen: šalia karinių Rusijos nusikaltimų įrodymų privalome pridėti ir seksualinio smurto bylas

V. Čmilytė-Nielsen: šalia karinių Rusijos nusikaltimų įrodymų privalome pridėti ir seksualinio smurto bylas


Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen kviečia lapkričio 25-ąją minėti Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną. Parlamento vadovė ragina ypač atkreipti dėmesį į karo zonose smurtą dėl lyties, seksualinę ir kitokią prievartą patyrusias mergaites ir moteris.


„Net ir taikos sąlygomis smurtą artimoje aplinkoje dažniausiai patiria mergaitės ir moterys. O ką kalbėti apie karo metą! Išpuoliai prieš civilius, seksualinė prievarta ir smurtas nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios tapo dar vienu agresorės Rusijos ginklu prieš taikius gyventojus, pirmiausia, žinoma, mergaites ir moteris.


Taip bandoma palaužti kovinę dvasią, sunaikinti žmogiškąjį orumą ir ištrinti tapatybę. Tačiau jos nepasiduoda. Apgydžiusios dvasinius randus vienos lieka kariauti, antros randa saugų prieglobstį ir įvairiapusę pagalbą užsienio šalyse“,- sako V. Čmilytė- Nielsen.


Pranešime žiniasklaidai parlamento vadovė akcentuoja, kad seksualinis smurtas ir prievarta yra nusikaltimas.


„O už tai nusikaltėliai privalo sulaukti deramo atpildo. Todėl Ukraina ir tarptautinė bendruomenė šalia karinių Rusijos nusikaltimų įrodymų privalo pridėti ir seksualinio smurto karo metu bylas“, – įsitikinusi V. Čmilytė-Nielsen.

REKLAMA


Lapkričio  8 d.  Lietuvos Seimas pasmerkė Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomus seksualinius nusikaltimus Ukrainoje, reikalaudamas jų ištyrimo ir atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn.


Parlamentarai priėmė šiai problemai skirtą rezoliuciją. Už rezoliuciją „Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomų seksualinių nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo, atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbos nukentėjusiesiems“ vienbalsiai 118 Seimo narių.


„Lietuvos Respublikos Seimas (...) griežtai smerkia Rusijos Federacijos tęsiamą karinę agresiją, sistemingai ir dideliu mastu, remiant Rusijos Federacijos politikams, panaudotą ir toliau naudojamą seksualinį smurtą bei kitus prieš Ukrainos žmones vykdomus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui“,- sakoma rezoliucijoje.


Šiuo dokumentu Seimas  kreipiasi į Europos Tarybos žmogaus teisių komisarą, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurą, į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą. Šios institucijos raginamos imtis visų pagal jų kompetenciją įmanomų veiksmų, siekiant ištirti Rusijos Federacijos vykdomus seksualinius ir kitus nusikaltimus bei padėti nuo šių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.


Seksualinis smurtas karo metu yra, kaip pažymima dokumente, nusikalstama veika, kvalifikuojama kaip nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 47 (2022)

    Savaitė - Nr.: 47 (2022)