Valstybės diena Švč. Trejybės bažnyčioje Troškūnuose tapo fantastinės idėjos visuomenei gimimo vieta

Valstybės diena Švč. Trejybės bažnyčioje Troškūnuose tapo fantastinės idėjos visuomenei gimimo vieta


Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebono Sauliaus Filipavičiaus iniciatyva, Troškūnai jau seniai yra tapę Anykščių rajono kultūriniu centru, kasmet pritraukiančiu vis daugiau žmonių iš Lietuvos bei užsienio. Švč. Trejybės Bažnyčioje ir vienuolyno ansamblyje nuolat vyksta respublikinio lygio įvairių žanrų meniniai renginiai, socialinės ir visuomeninės iniciatyvos, padedančios žmonėms atsiverti kūrybai, pagarbai kitam žmogui, meilei, bei žinoma, Dievui.


Liepos 6 d. Troškūnų bažnyčioje įvykęs Valstybės dienos šventinis koncertas, kurį visuomenei dovanojo pianistas Darius Mažintas, tapo dar vienos, kaip parapijos klebonas S. Filipavičius sako, fantastinės idėjos, gimimo vieta.


Sveikindamas susirinkusius koncerto klausytojus ir pristatydamas pianistą D. Mažintą, Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas akcentavo, kad šioje vietoje Dievo didybė, Dievo garbė, Dievo šlovė reiškiasi per didingą žmogaus širdį. Per kūrybą ir grožį dovanojantį žmogų.


„Smagu, kad ši erdvė tapo sava, kad šią erdvę Darius priima ir dalinasi savo menininko patirtimi, išgyvenimais su jumis, kurie atvykote į Troškūnus. Dariui tik atvažiavus čia, iškart gimė fantastinė idėja, kuria irgi noriu pasidalinti su jumis, nepriklausomai nuo to ar žodis taps kūnu, ar ne.

REKLAMA


Darius tik atvykęs man sako: „Žinai, reikia padaryti labdaringą koncertą, sukviesti stiprius, galinčius paremti žmones ir nupirkti šiai erdvei naują, galingą, gerą muzikinį instrumentą - fortepijoną.“ Žinoma būčiau blogas šeimininkas, jei sakyčiau ne, nedarykime to. Su visu entuziazmu pritariu ir džiaugiuosi, kad tokios idėjos išeina iš atsakingų žmonių, kurie pasakė žodį ir jį vykdo. Kartu tai yra mūsų bendra valia, bendras noras kurti šiose erdvėse. Dievo didybė, Dievo gerumas, Dievo meilė čia, Troškūnuose, šlovinami menu, muzika, tuo – kas pripildo žmogaus širdį ir pakelia ją aukštyn, lygiai taip pat, kaip asmeninė žmogaus malda.“ – įkvėpiančiai kalbėjo klebonas Saulius Filipavičius.


Pasak pianisto D. Mažinto, ši vieta jam yra ypatinga, kurioje koncertavo ne kartą. Džiaugdamasis, kad čia organizuojami koncertai, įvairūs renginiai suburia žmones, vienija juos ir atveria nuoširdžiam bendravimui, pianistas kartu su žmona Egle yra pasiruošę skirti savo dėmesį ir laiką labdaros popietės organizavimui, kurios metu būtų renkamos lėšos muzikinio instrumento įsigijimui.

REKLAMA


„Nesu Lietuvoje matęs daugiau bažnyčių, kurios būtų tokios atviros visokiai muzikai, įvairioms meno formoms. Man tai labai svarbu, nes kaip gerb. klebonas Saulius Filipavičius sakė, Dievas reiškiasi per meną, per muziką, per patį žmogų. Aš jaučiu tai pats ir noriu dalintis su žmonėmis. Manau, kad labai svarbu rasti bendrą vardiklį, kuris vienytų žmones ir tikiu, jog Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia yra būtent ta traukos vieta, kurioje gimsta stebuklai kiekvienam iš mūsų ir bendrai mums visiems.“ – savo pajautimu dalinosi D. Mažintas.


Labdaros popietė planuojama š. m. rugsėjo 6 d., į kurią bus pakviesti stiprūs, kuriantys geresnį Lietuvos rytojų žmonės. Renginio metu savo koncertą dovanos žymūs Lietuvos klasikinės muzikos atlikėjai bei pianistas D. Mažintas.