Iššūkiai, su kuriais susiduria Švedija: užmigti ant laurų gali būti pavojinga

Iššūkiai, su kuriais susiduria Švedija: užmigti ant laurų gali būti pavojinga


Socialinės politikos ir lyčių lygybės srityje Švedija ilgą laiką buvo pavyzdys kitoms šalims. Šios šalies institucijos ir verslas stengėsi ardyti tradicines hierarchijas ir skatinti lygias galimybes visiems savo piliečiams, nepaisant jų lyties, rasės ar kilmės. Tačiau įtraukties ir įvairovės konsultantė Katarina Matson sako, kad įvairovės klausimas yra neišsemiamas, todėl pasikliauti senais nuopelnais gali būti pavojinga.


Diskriminacija dėl amžiaus ir imigrantų įtrauktis

Lyderių konsultantė K. Matson daugiausia dėmesio skiria įtraukčiai, įvairovei ir lygybei.


„Švedijoje pastebime daug su vyresnio amžiaus žmonių, kurie dar turi energijos ir noro dirbti, įtraukimu susijusių problemų. Taip pat susiduriame su į Švediją imigravusių žmonių integracijos problemomis, nors tuo pat metu juntamas didžiulis kvalifikuotų darbuotojų poreikis“, – kalba K. Matson.


Ekspertei iš Švedijos nerimą kelia dalyje Europoje šalių keičiami teisės aktai siekiant sutrukdyti žmonėms gyventi taip, kaip jie nori, kai kuriose šalyse prastėjanti situacija dėl moterų teisių pačioms priimti sprendimus dėl savo gyvenimo ir kūno.

REKLAMA


Paklausta apie Lietuvą, K. Matson pirmiausia atkreipia dėmesį į pajamų nelygybę. Jos nuomone, tokioje sparčiai augančioje ekonomikoje kaip Lietuvos svarbu užtikrinti, kad augimas būtų įtraukus visiems, kad nedidėtų pajamų ir darbo užmokesčio skirtumai.


Įvairovės nuovargis

Vadinamasis įvairovės nuovargis (angl. Diversity Fatigue) yra iššūkis, su kuriuo susiduria aktyviai įtraukties ir įvairovės srityje dirbančios visuomenės, rodantis per tam tikrą laiką atsirandantį emocinį pasipriešinimą, stresą ir nusivylimą.


„Kai atrodo, kad žengėme žingsnį į priekį ir du atgal, taip yra ne todėl, kad nepasiekėme pažangos, o todėl, kad ši tema vystosi taip pat greitai, kaip ir mus supantis pasaulis“, – kalba K. Matson.


Tačiau dėl „dviejų žingsnių atgal“, nepakankamų darbo rezultatų, įvairovės nuovargis gali apimti lygiai taip pat, kaip matant darbą, atliekamą tik dėl politinio korektiškumo ar rinkodaros tikslais. Vis dėlto ekspertė kviečia mažiau kalbėti ir daugiau bei tikslingai veikti, siekti ilgalaikių tikslų, nes, jos, iš to laimi visi.


„Cituojant garsią įtraukties ir įvairovės specialistę Verną Myers, įvairovė – tai būti pakviestam į vakarėlį, įtrauktis – tai lyg būti pakviestam šokti, o priklausymas yra šokti taip, lyg niekas nežiūrėtų!“, – sako ji.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 48 (2023)

    Savaitė - Nr.: 48 (2023)