Aplinkos ministerija: senų daugiabučių gyventojams bus suteikta valstybės parama mažajai renovacijai

Aplinkos ministerija: senų daugiabučių gyventojams bus suteikta valstybės parama mažajai renovacijai


Senų daugiabučių gyventojams, norintiems bent iš dalies atnaujinti savo namą ir taupiai jį šildyti, vėl bus suteikta valstybės parama mažajai renovacijai, tam numatyta 800 tūkst. eurų, pranešė Aplinkos ministerija.


„Parama skiriama daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemoms modernizuoti ir karšto vandens ruošimo iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginiams diegti“, – nurodo ministerija.


Paraiškas šiai paramai gauti Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) turėtų pateikti namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės ar kiti butų ir kitų patalpų savininkų įgalioti asmenys. Jos priimamos iki 2022 metų vasario 1 dienos arba iki tol, kol nebus viršyta visa paramai numatyta suma.


Planuojantiems pagal BETA paskelbtą kvietimą gauti paramą mažajai renovacijai ir įsidiegti priemones energiniam efektyvumui didinti numatyta 30 proc. parama Klimato kaitos programos lėšomis – kompensacinių išmokų forma.

REKLAMA


„Gyventojai, siekiantys gauti paramą, privalo elevatorinius šilumos punktus pakeisti naujais, automatizuotais arba atnaujinti senus susidėvėjusius, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje. Apie 14 proc. daugiabučių vis dar naudojasi sovietinio tipo elevatoriniais šilumos punktais, o tai gali lemti 7–15 proc. didesnes sąskaitas už šildymą“, – teigia ministerija.


Į paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose šilumos punktas jau pakeistas ir įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo sistema.


Parama bus skiriama radiatoriams ir vamzdynams keisti, termostatiniams ventiliams, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemai įrengti, išmaniajai apskaitai, skirtai vienalaikiam rodmenų nuskaitymui iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegti ir kt.