Seimas įteisino draudimą rūkyti daugiabučių balkonuose, bet yra sąlyga

Seimas įteisino draudimą rūkyti daugiabučių balkonuose, bet yra sąlyga


Seimas nuo kitų metų uždraudė rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.


Ketvirtadienį už tokias Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo 4, susilaikė 7 parlamentarai.


Seimo narys Antanas Vinkus sakė, kad nuolat sulaukia gyventojų skundų dėl daugiabučiuose iš kaimynų skleidžiamo tabako dūmų. Todėl jis prašė apginti žmonių teisę kvėpuoti neužterštu oru, teisę į namus be dūmų.


„Negali būti vienos dalies gyventojų teisės toleruojamos, o kitų pažeidžiamos. Turime istorinę galimybę įsiklausyti į žmonių prašymus ir priimti šitą sprendimą“, –  sakė A. Vinkus.


Tuo tarpu Seimo nariui Gintarui Vaičekauskui neaišku, kas baus rūkančiuosius.


„Ką policija darbo neturi? Kodėl negalima susitarti gražiuoju, kodėl paskutinį prieš rinkimus Seimo posėdį skiriame dar vienam draudimui?“, – piktinosi jis.


Seimo narys Andrius Mazuronis sutiko, kad nauja įstatymo norma bus sunkiai įgyvendinama. Politikas kalbėjo ir apie savo asmeninę patirtį, nes turįs mažą vaiką, tačiau dėl rūkančių kaimynų jam miegant negalįs atidaryti lango.


„Šis įstatymas neskaldo, o jungia Seimą“, – apie patobulintas įstatymo pataisas kalbėjo vienas iš projekto autorių Seimo narys Tomas Tomilinas.


Jo teigimu, yra apginta žmogaus teisė į sveikatą, į sveiką orą savo nuosavybėje. Seimo nario nuomone, įgyvendinant įstatymą bus svarbus gyventojų informavimas.

REKLAMA


Pagal priimtus pakeitimus, naujos įstatymo nuostatos įgyvendinimo tvarką turės nustatyti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Už informacinių ženklų apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose įrengimą bus atsakingas to pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, daugiabučio gyvenamojo namo bendrija arba savivaldybės vykdomoji institucija.


Naujomis nuostatomis taip pat nuspręsta drausti rūkyti dengtose viešojo transporto stotelių vietose (paviljonuose), vaikų žaidimo aikštelėse ir vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis (prie lauke esančių stalų, pavėsinėse, kituose lauko įrenginiuose), išskyrus rūkymui skirtas vietas.


Pataisos taip pat draudžia rūkyti lauke vykstančių sporto varžybų ar kitų lauke vykstančių renginių metu, išskyrus rūkymui skirtas vietas.


Įstatyme įtvirtinta, kad pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.


Teisę atlikti administracinio nusižengimo tyrimą turinčio pareigūno reikalavimu buto arba patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turės šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas, nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, atsakys Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.