Tarp siūlomų naujų lengvatų – nemokamas viešasis transportas vaikams iki 7 metų

Tarp siūlomų naujų lengvatų – nemokamas viešasis transportas vaikams iki 7 metų


Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo pokyčius Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo projekte. Jo registruotame projekte numatomas nemokamas važiavimas viešuoju transportu vaikams iki 7-erių metų, taip pat pokyčiai darytų įtaką laisvės kovų dalyviams, pensinio amžiaus žmonėms.


G. Nausėda siūlo, kad vaikai iki 3 metų (imtinai) amžiaus, užimant atskirą sėdimąją ar miegamąją vietą bei vaikai nuo 4 iki 7 metų (imtinai) viešuoju transportu galėtų važiuoti nemokamai.


Tuo tarpu 80 proc. nuolaida kelionėms viešuoju transportu numatoma asmenims, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, žuvusių Lietuvos nepriklausomybės gynėjų šeimoms nariams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei pasipriešinimo 1940–1990 m. okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams.


Tokia pati nuolaida siūloma nuo 1939–1990 m. okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, Lietuvos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei asmenims, kurie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane.

REKLAMA


80 proc. nuolaida kelionėms viešuoju transportu galėtų gauti ir vaikai nuo 8 iki 18 metų.


Galiausiai 50 proc. nuolaida, prezidento siūlymu, būtų užtikrinta Lietuvos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą socialinio draudimo senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenys, iki jiems sukaks 80 metų.


Taip pat, tokia nuolaida būtų taikoma ir tėvams, įtėviams arba globėjams (rūpintojams), važiuojantiems kartu su vaikais savaitgaliais (šeštadieniais ir sekmadieniais) ir valstybinių švenčių dienomis.


Siūloma, kad įstatymų paketas įsigaliotų nuo 2024 m. sausio 1 dienos.


Įstatymo projekte nurodoma, kad atsižvelgiant į duomenis, dėl nuostatų, susijusių su 50 proc. transporto lengvatos suteikimu visiems pensinio amžiaus asmenims iki 80 m. amžiaus, įgyvendinimo, preliminariais skaičiavimais, iš valstybės biudžeto 2024 m. papildomai reikėtų apie 4,7 mln. eurų.


Numatytai teisei įsigyti važiavimo viešuoju keleiviniu transportu bilietą su 80 proc. nuolaida visiems pasipriešinimo 1940–1990 m. okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams, nuo 1939–1990 m. okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, Lietuvos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nepaisant amžiaus, užtikrinti iš valstybės biudžeto preliminariai reikėtų iki 455 tūkst. eurų iš viso neatskaičius pensinio amžiaus asmenų ar jau teikiamų lengvatų kaštų.

REKLAMA


Taip pat teigiama, kad atsižvelgiant į Lietuvos geležinkelių pateikiamą informaciją apie šeimos kortelių turėtojams suteikiamų nuolaidų metinę kainą ir patiriamas išlaidas, galime preliminariai numatyti, jog per metus teisei į tėvų, įtėvių arba globėjų (rūpintojų) kartu su vaikais įsigyti važiavimo bilietą vykti viešuoju keleiviniu transportu su 50 proc. nuolaida savaitgaliais (šeštadieniais ir sekmadieniais) ir valstybinių švenčių dienomis užtikrinti gali reikėti apie 50 tūkst. eurų per metus.


Tuo tarpu dėl nuostatų, susijusių su viešojo keleivinio transporto lengvatos suteikimu visiems vaikams, įgyvendinimo, tikinama, kad papildomo poreikio lėšoms iš valstybės biudžeto 2024 m. neįmanoma apskaičiuoti dėl duomenų trūkumo. Nėra žinoma, kiek vaikų naudojasi viešojo keleivinio transporto paslauga, kokiais maršrutais jie važiuoja, kiek kainuoja nuolaidų teikimas vaikams dabar.


Tačiau, atsižvelgiant į įstatymų projektų derinimo su institucijomis metu Lietuvos keleivių vežimo asociacijos pateiktus preliminarius skaičiavimus, nuolaidų suteikimas vaikams iš valstybės biudžeto gali pareikalauti 1,5-2,5 mln. eurų.


Galiausiai pažymima, kad poveikis savivaldybių biudžetams gali būti labai skirtingas.


ELTA inf.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 28 (2024)

    Savaitė - Nr.: 28 (2024)