Pokyčiai nuo 2020 metų: ką turi žinoti tėvai ir vaikai?

Pokyčiai nuo 2020 metų: ką turi žinoti tėvai ir vaikai?


Lietuvoje prieš dvejus metus buvo apsispręsta, kad smurtas prieš vaikus, jų nepriežiūra ir fizinės bausmės yra negalimi, nes smurtinis auklėjimas, žeminimas ir sistemingas vaiko poreikių nepaisymas naikina vaiko asmenybę, lemia neapsakomą skausmą ir neatneša jokios naudos. Kartu visuotinai sutariama, kad tobulų tėvų šiame pasaulyje nebūna, būna tik gana geri tėvai, kurie pripažįsta ir suvokia savo klaidas, stengiasi jų nekartoti.


Kitąmet vaiko teisių apsaugos sistemoje numatomi pokyčiai, kuriems Seime buvo pritarta balandžio mėnesį, tačiau įsigaliojimas numatytas nuo 2020 metų pradžios. Pagrindinė naujiena yra ta, kad atsisakoma grėsmės lygių ir pereinama prie šeimos ir vaiko poreikių vertinimo, o apsaugant vaiką nuo smurto padėti pirmiausia galės močiutės, seneliai, krikšto tėvai ar kiti vaikui artimi asmenys. Jie galės tapti laikinais visos šeimos prižiūrėtojais, užtikrinančiais šeimoje esančio vaiko saugumą, kol su tėvais dirbs mobiliosios komandos specialistai.


„Šeimoje kilus krizei, nustačius smurtą prieš vaikus ar jų nepriežiūrą įtampa natūraliai kyla, todėl giminaičių ar kitų vaikui artimų žmonių įsitraukimas užtikrinant vaiko saugumą gali padėti stabilizuoti situaciją. Vaikas toliau gyvens su tėvais, bet šeima nebus palikta viena su savo problemomis. Giminaičių įtraukimas ir profesionali mobiliosios komandos specialistų pagalba gali padėti tėvams ramiai pažvelgti į save iš šalies ir persvarstyti bendravimą su vaiku“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

REKLAMA


Pagrindinės naujovės:


Pereinama prie šeimos ir vaiko poreikių vertinimo. Jeigu šeimai ar vaikui nustatomas pagalbos poreikis, savivaldybė pasitelks visas priemones, kurios galėtų padėti tėvams megzti ryšį su savo vaikais, – tai gali būti psichologo konsultacijos, pozityvios tėvystės kursai ar bet kuri kita pagalba. Jei vaikui nustatomas apsaugos poreikis, pirmiausia taikoma laikinoji priežiūra. Tai reiškia, kad vaikas lieka su tėvais, bet jo saugumas užtikrinamas padedant giminaičiams, artimiems asmenims arba perkeliant vaiką su tėvais ar vienu iš tėvų į krizių centrą. Laikinoji priežiūra gali trukti iki 30 dienų, o jei reikia, gali būti pratęsta dar iki 30 dienų.


Ilgiau trunkanti mobiliosios komandos pagalba. Laikinosios vaiko priežiūros metu visą mėnesį su tėvais dirbs mobiliosios komandos specialistai, kurių tikslas – padėti tėvams ar globėjams keisti savo elgesį su vaiku, suvokti smurto ir nepriežiūros žalą vaikui, atsikratyti priklausomybių. Mobiliąją komandą sudaro psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su priklausomais asmenimis. Šie specialistai atvyksta į šeimos namus, todėl pagalba visiškai prieinama ir patogi net atokiausiose vietovėse gyvenančioms šeimoms.


Išmokos asmenims, kurie padės užtikrinti vaiko saugumą. Jeigu vaikui nustatomas apsaugos poreikis ir sutariama laikinąją priežiūrą skirti močiutei, seneliui, krikšto tėvams ar kitiems vaikui artimiems asmenims, už kiekvieną vaiką jiems bus mokama laikinosios priežiūros išmoka. Išmoka už vieną prižiūrimą vaiką sudaro 234 eurus per mėnesį. Ji pradedama mokėti nuo ketvirtos dienos, bet tikslus išmokos dydis priklauso nuo konkretaus dienų skaičiaus, kai prižiūrimas vaikas. Išmoka bus išmokama pasibaigus vaiko laikinai priežiūrai per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo savivaldybės administracijai.

REKLAMA


Pokyčiai nuo 2020 metų: ką turi žinoti tėvai ir vaikai?


Atsakomybė už žinomai melagingus pranešimus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Iki šiol galiojo bendro pobūdžio atsakomybė už melagingus pranešimus apie nusikaltimą, o šiuo atveju išskiriami pranešimai vaiko teisių apsaugos specialistams. Bet atkreiptinas dėmesys, kad žinomai melagingas pranešimas nėra nepasitvirtinęs pranešimas. Tai reiškia, kad melagingas pranešimas turi būti įrodytas.


Kai padėtis negerėja. Vaiko apsaugojimas atskiriant jį nuo tėvų įmanomas tik blogiausiu atveju – jeigu pritaikius laikinąją priežiūrą pas giminaičius ir suteikus pagalbą situacija nesikeičia arba blogėja, o tėvai nenori keisti savo elgesio. Tai leidžiama, kai norima apsaugoti vaiką nuo realaus pavojaus jo fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai, gyvybei, siekiama išvengti didelės žalos vaiko sveikatai ir kai neįmanoma apsaugoti vaiko kitais būdais.


Išauga tėvų teisės. Pasunkinus vaiko paėmimą iš tėvų kartu nustatoma teisė tėvams pasinaudoti nemokama advokato pagalba teisme, jeigu laikinoji priežiūra nedavė vaisių ir nutariama kreiptis į teismą dėl vaiko apsaugojimo nuo tėvų. Tėvai taip pat bus informuojami apie vaiko teisių apsaugos institucijų vykdomą duomenų rinkimą, išskyrus tuos atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams arba neįmanoma dėl kitų objektyvių priežasčių.


Partnerių turinys.