Nelly Paltinienė: Ilgiuosi ne jaunystės, o scenos

Nelly Paltinienė: Ilgiuosi ne jaunystės, o scenos

Nelly pateko į Lietuvos rekordų knygą kaip daugiausia metų dainuojanti solistė.


Gyvenimas mums duotas vienintelis. Ir kiekvienam – išskirtinis. Dviejų vienodų likimų nėra, kaip ir tokių pat pėdų pajūrio smėlyje. „Kiekvieną minutę dėkoju Dievui už nugyventas dienas ir tiek daug laimingų metų scenoje“, – šypsosi žavioji ir nepakartojamoji scenos diva Nelly Paltinienė.

Birutė JANČIENĖ


Siela pripildyta muzikos


Šiuo metu Nelly serga ir gydosi Vokietijoje, nes ten – jos namai. Ten ji turi visas socialines garantijas, kurios šiandien yra būtinos. O savo mylimiems klausytojams ir talento gerbėjams su didele meile siunčia šilčiausius linkėjimus. Pradėti pokalbį ne nuo muzikos būtų tiesiog nepadoru, nes, pasak Nelly, gera muzika ir scena – jos gyvenimo eliksyras. „Ar girdėjote mano sukurtą dainelę „O, kaip norėčiau atgalios“? Kai ją rašiau, tikriausiai iš tiesų norėjau sugrįžti į jaunystę. Tačiau dabar noriu atgalios ne į jaunystę, o į sceną – pas savo mielus žiūrovus. Nes tik scenoje ir su jumis, mano mielieji, aš iš tikrųjų buvau laiminga“, – prisipažįsta moteris.

REKLAMA


Iš tiesų kasdieniame gyvenime nutinka visko: būna ir pakilimų, ir nusivylimų, ir nusiminimų, ir džiaugsmo pliūpsnių. Tik scenoje visi rūpesčiai lyg ištirpsta. Lieka tik muzika, žiūrovų palaikymas ir šilti aplodismentai. Tas nematomas atlikėjo ir publikos ryšys, pritvinkęs meilės, gerumo ir gražių emocijų...


Pirmasis žingsnis į sceną


Dainuoti N. Paltinienė pradėjo Klaipėdos miesto ryšių darbuotojų profsąjungos meninės saviveiklos ansamblyje. Savo kūrybinio kelio pradžioje atliko operečių arijas, dainas iš kino filmų ir kitus populiarius kūrinius. „Į tikrąją sceną užlipau 1951 metais. Grojau orkestre gitara. Mano mokytoja Aurelija Daunorienė atkreipė dėmesį į mano balsą. Pradėjau dainuoti su orkestru ir be mikrofono“, – prisimena scenos primadona.


Įdomus buvo tas pirmasis koncertas. Nelly buvo vos aštuoniolika metų. Pasak dainininkės, tąsyk labiau jaudinosi ne ji, o jos mokytoja. Jaunoji dainininkė turėjo atlikti vieną itališką dainą. Ir? Staiga pamiršo žodžius. Ir nors iš užkulisių mokytoja bandė sufleruoti, Nelly nieko negirdėjo. Orkestras grojo, o ji tik stovėjo ir šypsojosi ta pačia nuoširdžia, tik jai vienai būdinga šypsena. Nutilus muzikai salė plojo. Garsiai ir ilgai. Mokytoja A. Daunorienė darsyk išstūmė merginą į sceną. Nelly ūmai atgavo žadą ir padainavo visą dainą. Tas muzikalumas perduotas su motinos pienu, o gal įgytas dideliu užsispyrimu? N. Paltinienė tiki, jog visos jos gerosios savybės, talentai ir gebėjimai – Dievo dovana.

REKLAMA


Nelly Paltinienė: Ilgiuosi ne jaunystės, o scenos

Gyvenime N. Paltinienė ragavo ir šilto, ir šalto.


Mergaitė iš Minsko, kuris... yra Lenkijoje


Tikslūs dainininkės gimimo metai nėra žinomi. Po Antrojo pasaulinio karo reikėjo tikslinti asmens duomenis. Deja, gimimo įrašų dokumentai (bažnyčios, kurioje Nelly pakrikštyta) buvo pradingę, kartu su jais dingo ir tiksli krikšto data.


Nelly gimė Minske, bet ne Baltarusijoje. „Minsko gyvenvietė yra netoli Varšuvos. Savo vaikyste pasigirti ir pasidžiaugti negaliu, nes jos tiesiog nebuvo. Karo pradžioje su sesute likome našlaitės“, – pasakoja dainininkė. Duonai užsidirbdavo dainuodama vokiečių okupuotoje Lenkijoje. Vėliau su seserimi pateko į vaikų namus. Mergautinė Nelly pavardė – Etevičiūtė – leidžia manyti, kad jos tėtis buvo lietuvis, tačiau akcentas išduoda, jog šeimoje buvo kalbama ne tik lietuviškai. Nelly prisipažįsta: „Taip, mano mergautinė pavardė – Etevičiūtė. O kas buvo mano tėvas, spręskite patys. Jo motina, mano močiutė, buvo tikra lietuvė. Tėvo tėvas, mano senelis, – Lietuvos lenkas. Taigi...“ Dainininkė prisimena, kad tėtis turėjo gerą sodrų balsą, tačiau vakarėliuose nepasireikšdavo, dainuodavo tik namuose.

Gimtinė – Lietuva


Kada ir kokiomis aplinkybėmis panelė Etevičiūtė atsidūrė Lietuvoje? „Gyvendamos vaikų namuose, kalbėjome ir vokiškai, ir lenkiškai. Vėliau tėvas atvežė mudvi su sese į Vilnių. Čia pasitiko pamotė, kalbėjusi tik rusiškai ar baltarusiškai. Todėl mano kalboje ir liko akcentas. Beje, daug kam tas mano akcentas patinka. Netgi komplimentų esu sulaukusi“, – sako Nelly.


Moteris prisimena, vos tik pastatė kojas ant Lietuvos žemės, iškart pajuto... atsidūrusi gimtinėje. „Myliu Lietuvą, ir kitos gimtinės nebus. Lietuva, scena ir klausytojai yra mano didžioji meilė“, – teigia N. Paltinienė. Ne veltui savo muzikos gerbėjus dainininkė savinasi – švelniai juos vadina „mano publika“.


Nelly Paltinienė: Ilgiuosi ne jaunystės, o scenos

Su A. Paltinu Nelly suvedė muzika.


Kelias į „Kopų balsus“


„Kaip atsidūriau šiame kolektyve? – perklausia žavioji dainininkė. – 1960 metais mano muzikos vadovė A. Daunorienė, palikusi Klaipėdą, susiruošė į Kauno muzikinį teatrą. Kvietė ir mane. Tačiau tada keltis į kitą miestą, ko gero, ir negalėjau, ir nenorėjau. Buvo gaila atsisveikinti su mylimu darbu ir draugišku kolektyvu. Lig šiol su didžiule meile ir nuoširdžiausiu dėkingumu menu visus ir kiekvieną. Tiesa, prieš išvykdama į Kauną, A. Daunorienė nuvedė mane į Klaipėdos kultūros namų estradinį orkestrą, vėliau pasivadinusį „Kopų balsų“ estradiniu ansambliu.“


Minėtam orkestrui vadovavo jaunas ir žavus muzikantas Arvydas Paltinas. Taigi žingsnis į Klaipėdos kultūros namus veikiausiai buvo lemtingas įvykis Nelly gyvenime? Juk būtent ten susikirto jųdviejų su Arvydu keliai! Gražuolė Nelly iškart patraukė orkestro vadovo dėmesį. Ir kaipgi kitaip! Švelnus balsas, vešlios garbanos, o dar ta nuo veido nedingstanti atvira ir nuoširdi šypsena. Na, kaip atsispirti tokiam grožiui?! Pradėjus Nelly dainuoti, ansamblio populiarumas kilo lyg ant mielių.„Su Arvydu esame kartu – ir dieną, ir naktį – nuo 1963 metų. Tikriausiai taip lėmė likimas“, – sako Nelly. Ar drauge nueitą gyvenimo kelią galėtų vadinti didžiausia likimo dovana? Ar visas jis – lygus lygus, anei akmenėlio? „Klausiate, ar tai – didelė meilė? Taip, nugyvenus kartu šitiek metų, kitaip ir nepavadinsi“, – pabrėžia dainininkė.


Gyvenime N. Paltinienė ragavo ir šilto, ir šalto. Sunki vaikystė, ankstyva motinos netektis, vėliau, būdama visai jaunutė, pati tapo mama, pagimdė sūnų, ištekėjo. Po kurio laiko sutiko Arvydą. Taigi sakyti, kad scenos ikonos kelias – vien rožėmis klotas, būtų netiesa. Šiandien Nelly džiaugiasi: „Su Arvydu turime tris anūkus ir keturis proanūkius. Kas žino, gal kuris nors iš jų taps muziku?“


Garsusis duetas


Mintis suburti duetą kilo A. Paltinui. Klaipėdoje atsirado solistas Eugenijus Ivanauskas, ir „Kopų balsų“ vadovas nedelsdamas pakvietė jį dainuoti. Ko gero, galima teigti, jog Nelly ir Eugenijaus duetas buvo Lietuvos duetų pionierius. Būtent po jų pasirodymo duetai ėmė dygti vienas po kito. Nejau Nelly ir Eugenijų, ilgamečius scenos partnerius, siejo tik meilė muzikai? „Prisipažinsiu, Eugenijus ir aš buvome neabejingi vienas kitam scenoje. O visa kita lai lieka paslaptis“, – šypteli dainininkė.


Tačiau tie, kas jų klausė ir juos matė scenoje, vargiai patikėjo, kad Nelly ir Eugenijus – ne įsimylėjėlių pora. Juk scenoje jie tiek jautrių ir švelnių žodžių vienas kitam šnabždėdavo! Nejau galima suvaidinti meilę? Publika juk tuoj pat pajustų netikrumą? Dainininkė prisipažįsta, kad ji tikėjo tuo, ką dainavo. Dainuodama apie meilę išgyveno įsimylėjimą, skambant liūdnoms melodijoms verkė, o atlikdama smagias dainas šoko. Sako, kad dainuodama ji patenka į kitą pasaulį, kuriame išgyvena visas atliekamų dainų dramas ir džiaugsmus.

REKLAMA


Nejau pono Arvydo širdyje, matant švelniai prie scenos partnerio prigludusią žmoną, nekirbtelėdavo nė mažiausia pavydo kibirkštėlė? Nelly tikina, kad ji niekada nesuteikė tam pagrindo. Scenoje yra kitas gyvenimas, skirtas publikai. Žiūrovams patinka tai, kas tikra, kas sklinda iš širdies. Be abejonės, už tą širdies balsą Nelly ligi šiol tebėra mylima savo klausytojų.


60 metų scenoje!


Paklausta, ar suskaičiavo sudainuotas dainas ir ar turi brangiausią kūrinį – širdies melodiją, Nelly šypsosi, esą jos viena didelė daina – tai 60 metų scenoje! „O ta scena – mano mylima Lietuva“, – sako moteris.
Jautrių, švelnių ir romantiškų Nelly atliekamų dainų tekstus kūrė marinistas poetas Algirdas Elenskis. „O Vokietijoje Dievas man siuntė poetę Eleną Liepą“, – pabrėžia dainininkė. N. Paltinienės dainų vieni klauso, kiti, jas išgirdę, šypteli, treti moka mintinai. Įdomiausia, kad jos dainos patinka netgi jauniems žmonėms, kurie gimė visai ne tais laikais ir užaugo su visiškai kitokia muzika. Kažin kodėl? Nelly mano, kad tikriausiai tie jauni žmonės yra jautrūs, švelnūs ir geri. Jie tiki, kad gyvenimas yra gražus.


Ar daug gerbėjų būta, kartu ir gėlių, meilės laiškų? Veikiausiai nė klausti to nereikia – juk daugiau nei pusė amžiaus scenoje! Prožektorių nutviekstai, elegantiškai pasidabinusiai ir meilę žiūrovams spinduliuojančiai Nelly gerbėjų – ne tik dovanojusių glėbius gėlių, bet ir savo širdį siūliusių – be abejo, netrūko. Iš kur ta elegancijos pajauta ir kokia sielos švytėjimo paslaptis? „Kiekvieną kartą, lipdama į sceną, padėkodavau Dievui ir Švč. Marijai. Už galėjimą ir gebėjimą dainuoti“, – atvirauja Nelly.


Nelly Paltinienė: Ilgiuosi ne jaunystės, o scenos

Gyvenime N. Paltinienė ragavo ir šilto, ir šalto.


Kokie keliai nuvedė į Vokietiją?


„Į Vokietiją išvažiavau su Arvydu. Tiesiog nebuvo kitos išeities“, – teigia dainininkė. Į šį kraštą, kur jau senokai buvo įsikūrę Arvydo tėvai, Paltinai išvyko dar sovietmečiu. Čia Arvydas dirbo lietuviškoje gimnazijoje, Nelly giedojo miesto bažnyčioje. Moteris džiaugiasi, kad giesmę „Ave Maria“ giedojo ne tik savame Manheime, bet ir didžiausiose bei įstabiausiose Kelno, Paryžiaus katedrose. Be abejonės, Nelly trūko Lietuvos – tos šiltos, jaukios ir savos publikos, audringų aplodismentų, malonių šypsenų ir draugiškų linkėjimų.


Tačiau gyvenime niekada nebūna tuštumos. Atsirado kita – užsienio lietuvių – auditorija. Taip pat jauki, mylinti ir mylima. Paltinų duetas (Nelly dainuodavo, Arvydas akompanuodavo) ne kartą koncertavo ne tik Vokietijos, bet ir Amerikos lietuvių bendruomenėms. Švelnaus balso savininkė N. Paltinienė nebuvo pamiršta ir Lietuvoje. 2003 metų vasario 16-ąją ji buvo apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“, o tų pačių metų pabaigoje kartu su partneriu E. Ivanausku tapo Antano Šabaniausko premijos laureatais. 2009-aisiais Nelly – kaip daugiausia metų dainuojanti solistė – pateko į Lietuvos rekordų knygą.


Atsisveikinant labai magėjo paklausti dainininkės, ar iš tiesų kiekviena nugyventa diena jai – šventė? Ar niekada nebuvo, kaip sakoma, prarasto laiko? „Mano gyvenime nebuvo prarasto laiko, nes visada buvau užimta. Likimui ir Dievui esu tik dėkinga. Už publikos meilę, už gėles, kuriomis galėčiau nukloti visą mylimą Lietuvą, ir už žodžius „myliu ir ačiū“, išgirstus po kiekvieno koncerto. Su didele meile ir pagarba – Jūsų Nelly.“
Komentarai

# 1 INESITA 07-05-2018 20:10
Vienintelė ir nepakartojama dainininkė ir nuostabi moteris.