Teisininko patarimai: namo pardavimas, viešbutis daugiabutyje ir vairavimo instruktorius šeimoje

Teisininko patarimai: namo pardavimas, viešbutis daugiabutyje ir vairavimo instruktorius šeimoje


Iki vestuvių sukauptos lėšos išsituokiant nedalijamos


Sąskaitoje laikau santaupas, sukauptas iki vestuvių. Ar skyrybų atveju tektų su sutuoktiniu dalytis šiuos pinigus? Jeigu atsidaryčiau sąskaitą kitame banke ir pervesčiau tuos pinigus į naują sąskaitą, ar tada jie jau būtų laikomi bendru turtu?


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.89 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, abiejų sutuoktinių atskirai įgytas iki santuokos sudarymo.


Jeigu iš tiesų šios santaupos buvo įgytos iki santuokos, tuomet jos yra laikomos jūsų asmenine nuosavybe. Šios taisyklės nepakeistų nei šių lėšų pervedimas į kitą tame pačiame banke esančią ar į kitame banke atidarytą sąskaitą. Santuokos nutraukimo byloje yra dalijamas tik bendras sutuoktinių turtas, todėl, jeigu jūsų turimos santaupos buvo sukauptos iki santuokos sudarymo, nutraukiant santuoką jos nebus dalijamos.


Sūnaus šeima neturi teisės trukdyti parduoti namą


Sūnus su drauge ir jų bendru vaiku apsigyveno mūsų nuosavo namo antrame aukšte. Name registruotas tik sūnus. Kokias teises į mūsų gyvenamąjį plotą turi sūnaus draugė? Ar, norėdami parduoti šį turtą, turėsime gauti sūnaus sutikimą, ar užteks tik perspėti? Ar Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba neturės pretenzijų dėl parduodant namą iškraustomo vaiko, jeigu, pavyzdžiui, sūnaus draugė į ją kreiptųsi?

REKLAMA


Ir jūsų sūnaus, ir jo draugės teisės į gyvenamąjį plotą jūsų name yra tik tokios, kokias jiems suteikėte. Iš esmės jie jums priklausančiame name turi teisę gyventi tiek, kiek jūs leidžiate.
Galėčiau jūsų santykius apibūdinti kaip panaudos davėjo ir gavėjo. Todėl nei jūsų sūnus, nei jo draugė neturi teisės trukdyti parduoti jums nuosavybės teise priklausantį namą – jūs jį tikrai bet kada galite parduoti. Žinoma, apie savo planus parduoti namą turėtumėte informuoti sūnų ir jo šeimą, kad jie galėtų susirasti kitą gyvenamąjį būstą.


Turite teisę pakeisti vaiko pavardę


Išsiskyriau su draugu. Vaikas auga su manimi ir turi tėčio pavardę. Ar įmanoma vaiko pavardę pakeisti į mano? Jeigu taip, kur tokiu atveju reikia kreiptis?


Pakeisti vaiko pavardę, jeigu tam yra priežastis, tikrai turite teisę. Tokiu atveju reikia kreiptis į bet kurį civilinės metrikacijos skyrių ir pateikti prašymą. Kai norima pakeisti jaunesnio kaip 16 metų vaiko vardą ir (ar) pavardę, turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia.

REKLAMA


Jeigu tokio sutikimo kitas tėvas nepateiks ir jam teismo sprendimu nėra laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia, tuomet, jei noras pakeisti pavardę neišnyks, teks ginčą dėl pavardės pakeitimo perkelti į teismą. Jeigu teisme bus nuspręsta, kad pavardės keitimo priežastys yra pagrįstos, bus leista pakeisti vaiko pavardę be vaiko tėvo sutikimo.


Tėvo pavardė – visiems jo vaikams


Mano sutuoktinis susilaukė vaiko su kita moterimi. Norėčiau sužinoti, ar be mano raštiško sutikimo ir žinios jis gali suteikti pavardę tam vaikui?


Tikrai taip, tai yra jo teisė ir netgi pareiga. Taip pat tėvui yra numatyta pareiga rūpintis savo vaiku iki jo pilnametystės.


Partneris gali būti šeimos vairavimo instruktoriumi


Girdėjau apie neseniai priimtą naują įstatymą, kad vyras ir moteris, sudarę partnerystės sutartį, yra laikomi šeima. Ar partnerystės sutartį sudaręs partneris yra laikomas šeimos nariu ir ar turi teisę mokyti vairuoti (būti šeimos instruktoriumi) savo partnerį, jeigu atitinka visus šeimos instruktoriui keliamus reikalavimus?


Vieno šeimos nario apibrėžimo nėra, tačiau analizuojant šį apibrėžimą keliuose įstatymuose galima drąsiai sakyti, jog šeimos nariais laikomi sutuoktiniai arba vienas iš tėvų, arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjų ar rūpintojų šeimos nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba. Todėl, mano supratimu, partneris turi teisę mokyti vairuoti.Sodininkų bendrija – ne verslui kurti


Ar sodininkų bendrijoje leidžiama užsiimti verslu, pavyzdžiui, turėti nedidelį kioskelį, parduotuvėlę ar kebabinę? Jei taip, kur reikėtų kreiptis dėl išsamesnės informacijos?


Šiuo metu galiojančio Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mėgėjų sodininkystė – veikla, kurios tikslas – sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.
Kaip matote, įstatyme nėra minima, kad galima ir komercinė ūkinė veikla, todėl manau, kad jūsų minima veikla sodininkų bendrijos teritorijoje užsiimti negalima.


Viešbutis – daugiabutyje?


Gyvenu daugiabutyje. Kaimynė savo bute įrengė viešbutį – jame labai dažnai keičiasi gyventojai. Jie triukšmauja, rūko, mėto nuorūkas. Ar reikalingas gyventojų sutikimas viešbučiui daugiabutyje steigti? Ką mums daryti? Mes visiškai neturime ramybės.


Aš labai abejoju, kad tai yra viešbutis, greičiausiai jūsų kaimynė verčiasi trumpalaike nuoma. Verstis tiek trumpalaike, tiek ilgalaike nuoma tikrai niekas nedraudžia, taip pat tam nėra reikalingas kaimynų sutikimas.


Tačiau logiška, kad tokia veikla neturi pažeisti kitų namo gyventojų teisių ir teisėtų interesų. Tad kiekvieną kartą, kai iš kaimynės buto sklindantys garsai ar jo gyventojų elgesys trukdys jums gyventi, kreipkitės į policijos pareigūnus. Jie privalo reaguoti į jūsų pranešimus.