S. Skvernelis patvirtino Lietuvos įsipareigojimą įgyvendinti projektą „Rail Baltica“ iki 2026 m.

S. Skvernelis patvirtino Lietuvos įsipareigojimą įgyvendinti projektą „Rail Baltica“ iki 2026 m.


Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis išsiuntė laišką Europos Komisijos (EK) narei, atsakingai už transportą, Adinai Vălean ir pareiškė nuoširdų dėkingumą už susidomėjimą projektu „Rail Baltica“ bei EK paramą, leidžiančią diegti strateginę transporto infrastruktūrą. Vyriausybės vadovas dar kartą patvirtino Lietuvos įsipareigojimą įgyvendinti projektą „Rail Baltica“ iki 2026 m., sakoma pranešime.


Premjeras tikisi, kad Europos Komisijos narė A. Vălean netrukus galės apsilankyti Lietuvoje, pamatyti šio ir kitų transporto projektų įgyvendinimo pažangą ir sužinoti apie ateities planus.


„Rail Baltica“ – pavyzdinis geležinkelių infrastruktūros projektas ir svarbiausias Lietuvos bei Baltijos šalių prioritetas. Todėl malonu girdėti, kad tai yra ir Europos Komisijos prioritetas įgyvendinant transeuropinį transporto tinklą.


Premjeras pabrėžė, kad pagrindinės „Rail Baltica“ linijos tiesimas Lietuvoje vyksta greitai. Ruože, jungiančiame Kauno miestą su Kauno intermodaliniu terminalu, numatoma baigti darbus 2020 m. lapkritį. Pabaigus šį pagrindinės linijos ruožą, pirmą kartą šiame amžiuje bus teikiamos krovinių vežimo geležinkeliais tarp Baltijos regiono ir kitų Europos Sąjungos valstybių paslaugos.


Be patobulinto multimodalinio prieinamumo, ši jungtis vaidins svarbų vaidmenį ir užtikrinant karinį mobilumą regione. Lietuva pradėjo parengiamąjį darbą su Krašto apsaugos ministerija ir NATO, siekiant geriau panaudoti „Rail Baltica“ infrastruktūrą kariniams ištekliams gabenti.


2020 m. birželio 19 d. Lietuva paskelbė beveik 100 km ruožo į šiaurę nuo Kauno intermodalinio terminalo Latvijos sienos link tiesimo konkursą. Ši statyba, kurios bendra vertė – 475 mln. eurų, o darbų pradžia numatyta 2021 m. pradžioje, bus svarbus projekto etapas. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP, angl. CEF) parama, ypač jos paskutinis kvietimas, bus gyvybiškai svarbi darbams atlikti. Tuo pat metu patikimas EITP biudžetas būsimoje 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje bus lemiamas „Rail Baltica“ sėkmei.