Didės valstybinės pensijos nukentėjusiems nuo okupacijų gyventojams

Didės valstybinės pensijos nukentėjusiems nuo okupacijų gyventojams


Seimas nutarė keliais etapais keisti valstybinių pensijų sistemą, pirmiausia jas didinant nukentėjusiesiems nuo sovietinių okupacijų asmenims. Įstatyme taip pat numatyta, kad ateityje bus aiškiau administruojamas pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimas nusipelniusiems šalies gyventojams, ši tvarka bus paprastesnė.


Šias Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) teikiamas Pensijų ir Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo dalyviams įstatymų pataisas priėmimo etape palaikė 76 parlamentarai, 19 susilaikė ir balsavusių prieš nebuvo.


Kaip aiškina ministerija, iki šiol Lietuvoje pensinės išmokoms skirtingoms kategorijoms priklausantiems gyventojams, pavyzdžiui, nukentėjusiesiems dėl okupacijos, antro ir trečio laipsnio pensijas gaunantiems gyventojams, teisėjams ir kitiems gyventojams valstybinės pensijos buvo skiriamos nevienodai.


Gyventojams nustatyti skirtingi baziniai dydžiai valstybinėms pensijoms apskaičiuoti, kai kurias atvejais besiskiriantys daugiau nei 20 kartų, galiojo skirtingos išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygos. Be to, vienintelei nukentėjusiųjų per okupacijas asmenų kategorijai priklausantiems gyventojams buvo taikomas ir šalies pilietybės, ir Lietuvoje deklaruotos gyvenamosios vietos reikalavimas.

REKLAMA


Visgi kol kas pensijų sistemos pokyčiai bus pradedami mažiausių pensinio pobūdžio išmokų – nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų – didinimo. Tokių gyventojų, ministerijos skaičiavimais, Lietuvoje yra apie 48 tūkst.


„Pasiūlymas, kurį pateikė Vyriausybė, (...) yra kompleksinis, įvertinant visą sistemą. Antras etapas bus pateiktas liepos mėnesį, tikėtina, kad vėliau ateis į parlamentą ir bus priimtas. Tai yra bendros valstybių pensijų reformos dalis, todėl negalima į šį klausimą žiūrėti kaip į atskirą“, – kalbėdama apie sprendimą pirmu etapu didinti nukentėjusiųjų pensijas, o jau kitais etapais pertvarkyti kitų valstybines pensijas gaunančių gyventojų išmokų sistemą prieš įstatymo priėmimą kalbėjo finansų ministrė Gintarė Skaistė.


Be to, anot ministrės, valstybių pensijų pertvarka buvo numatyta dar šios Vyriausybės programoje, todėl šiems pokyčiams numatytas ir reikalingas finansavimas.


Priklausomai nuo nukentėjusio asmens teisinio statuso, dėl nukentėjimo okupacijos laikotarpiu sumažėjusio darbingumo lygio darbingumo lygio gyventojų gaunamų pensijų dydžiai iki šiol diferencijavo nuo 0,8025 iki 8,56 koeficientų Valstybinių pensijų bazės (VPB). Taip pat iki šiol nukentėjusiems asmenims skiriami valstybinių pensijų dydžiai, žiūrint į 2024 metus, diferencijuodavo nuo 58,06 iki 619,32 eurų. Vidutinė tokia išmoka 2023 metais siekė 73 eurus.

REKLAMA


Norint mažinti šiuos skirtumus, nuspręsta nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų apskaičiavimo koeficientus didinti apie 87 proc. – intervale nuo 77 iki 144 eurų. Galutinė suma priklausys nuo to, kuriai nukentėjusiųjų per sovietines okupacijas kategorijai priklauso gyventojai.


Ministerijos duomenimis, nuo 2019 m. pensinio pobūdžio išmokų gavėjų sumažėjo 9 proc. – nuo 98,1 iki 87,8 tūkst. asmenų. Tai daugiausia nulėmė pensijas gaunančių gyventojų mirtingumas – 2019 m. vidutinis pensijų gavėjų skaičius siekė 59,3 tūkst., 2023 m. – 49,4 tūkst., 2024 m. vasarį – 46,8 tūkst.


Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos tremtiniams, politiniams kaliniams ir kitiems asmenims, kurie labiausiai nukentėjo nuo 1939–1990 m. okupacijų. Vidutinis nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų gavėjų, neįskaitant našlių ir našlaičių, amžius yra 78 metai, tokių gyventojų kasmet mažėja maždaug 5 proc.


Atsižvelgiant į tai, įstatymo keitimai dėl nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų įsigalios nuo 2024 metų liepos 1 dienos. Be to, kartu įsigalios ir naujoji tvarka dėl pirmojo bei antrojo laipsnių, prezidento sutuoktinio valstybinių pensijų.


Teisę į pirmojo laipsnio valstybinę pensiją turi atitinkamą statusą – kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio – įgiję gyventojai, o antrojo laipsnio valstybinę pensiją gauti gali vardo pripažinimą turintys gyventojai – pavyzdžiui, tapę nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais kūrėjai ar olimpinių žaidynių čempionai, aukščiausi šalies pareigūnai – buvę premjerai, Seimo ar Konstitucinio Teismo pirmininkai.Tolimesnę valstybinių pensijų sistemos pertvarką SADM yra numačiusi dar dviem etapais. Patobulinusi įstatymo projektą, antruoju etapu ji siūlys pertvarkyti visų pensinio pobūdžio išmokų sistemą, išskyrus teisėjų gaunamų valstybinių pensijų tvarką. Pasiūlymus dėl šių pensijų ministerija teiks jau trečiuoju etapu, o juos įteisinti siūlys jau nuo 2025 metų sausio 1 dienos.


ELTA inf.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 29 (2024)

    Savaitė - Nr.: 29 (2024)