Gali keistis terminas, iki kada traukiniai turi būti paruošti neįgaliesiems

Gali keistis terminas, iki kada traukiniai turi būti paruošti neįgaliesiems


Vyriausybei siūloma pratęsti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, numatančio neįgaliesiems pritaikyti Lietuvoje esančius traukinius, netaikymo terminą iki 2024 m. gruodžio 2 d.


Anot Susisiekimo ministerijos, Lietuvoje sudėtinga pritaikyti peronų ir geležinkelių riedmenų aukštį neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims įlipti ir išlipti.


Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau kaip 100 traukinių stočių ir stotelių, daugumos jų infrastruktūrą (peronus) reikia pritaikyti reglamento reikalavimams, o, turint ribotus finansinius išteklius, sudėtinga per trumpą laiką visą turimą infrastruktūrą pritaikyti pagal reglamento reikalavimus.


Taip pat Susisiekimo ministerija nurodo, kad finansiškai ir techniškai sudėtinga visose stotyse vienu metu įrengti vietas, kuriose neįgalūs ir ribotos judėsenos asmenys gali pranešti apie savo atvykimą į geležinkelio stotį ir prireikus paprašyti pagalbos.


Pagal dabartinę tvarką, reglamento nuostatos netaikomos iki šių metų gruodžio 3 d.