Net 70 proc. lietuvių nepritaria vyrų ir moterų visuotiniam šaukimui

Net 70 proc. lietuvių nepritaria vyrų ir moterų visuotiniam šaukimui


Net 70 proc. Lietuvos gyventojų nepritartų visuotiniam moterų ir vyrų šaukimui tarnauti kariuomenėje.


Pernai gruodį atliktos apklausos metu teirautasi, ar respondentai pritartų, kad Lietuvoje kuo greičiau būtų įvestas visuotinis karinis šaukimas.


Paaiškėjo, kad tokiai iniciatyvai pritartų maždaug ketvirtadalis tyrimo dalyvių – 6 proc. respondentų teigė visiškai pritariantys tam, 19 proc. nurodė greičiau pritariantys šiam siūlymui.


Visgi, dauguma – 7 iš 10 – visuotinio moterų ir vyrų šaukimo nepalaiko. 32 proc. respondentų tam visiškai nepritaria, o 38 proc. greičiau nepritaria. Tik 5 proc. apklausos dalyvių teigė neturį nuomonės šiuo klausimu arba į jį neatsakė.


Pažymėtina, kad privalomąją karinę vyrų ir moterų tarnybą labiau remia vyrai (29 proc.) nei moterys (23 proc.), labiau pasiturintys respondentia, kurių šeimos pajamos viršija 1800 eurų per mėnesį (27 proc.). Taip pat dažniau už visuotinį šaukimą pasisakė vadovai (47 proc.).


Tuo metu mažesnių miestų gyventojai (74 proc.), nebaigusieji vidurinio išsilavinimo (82 proc.), bedarbiai ar namų šeimininkės (78 proc.), besimokantis jaunimas (78 proc.), kitataučiai (80 proc.) labiausiai paisakė prieš visuotinį šaukimą.


ELTA inf.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 15 (2024)

    Savaitė - Nr.: 15 (2024)