Dėl savanoriškos veiklos siūloma leisti susitarti ir žodžiu

Dėl savanoriškos veiklos siūloma leisti susitarti ir žodžiu


Parlamentaras Linas Kukuraitis siūlo įstatyme aiškiai įvardinti, kad savanoriškai veiklai nėra būtina rašytinė savanorio ir organizacijos sutartis, o dėl to galima susitarti ir žodžiu.


Tokį pasiūlymą Savanoriškos veiklos įstatymo projektui įregistravęs parlamentaras siūlo numatyti, kad savanoriška veikla gali kilti ir iš savanorio bei organizacijos žodinio susitarimo.


„Tai ypač svarbu savanoriškai veiklai vienkartinių akcijų ar trumpalaikės savanoriškos veiklos metu, bet svarbiausia yra nesubiurokratinti jau per dešimtmečius nusistovėjusios savanoriškos veiklos praktikos. Įstatymai turėtų skatinti ir stiprinti tai kas veikia gerai, o ne kurti papildomas kliūtis“, – sakė L. Kukuraitis.


Jis taip pat siūlo nustatyti, kad savanorišką veiklą gali inicijuoti ir įgyvendinti ne tik priimančios, bet ir koordinuojančios organizacijos. Jo teigimu, taip būtų išvengta biurokratinių ir administracinių barjerų, kurie galėtų atsirasti praktikoje.


Jeigu Seimas pritartų L. Kukuraičio pasiūlymui, įstatyme būtų numatyta, kad „savanoriška veikla – savanorio laisva valia neatlyginamai vykdoma visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanoriškos veiklos žodinėje arba rašytinėje sutartyje, kuri sudaryta tarp savanorio ir priimančiosios bei (ar) koordinuojančiosios organizacijos“.

REKLAMA


Lapkričio 14 d. Seimas po svarstymo pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės pateiktam naujos redakcijos Savanoriškos veiklos įstatymo projektui, kuriuo siekiama gerinti savanoriškos veiklos organizavimą Lietuvoje, nustatyti savanoriškos veiklos formas, apibrėžti savanoriškos veiklos veikiančius subjektus – priimančias ir koordinuojančias organizacijas.


Įstatymo projekte siūloma patikslinti savanoriškos veiklos sąvoką, nustatant, kad tai būtų savanorio laisva valia atliekama veikla. Siekiant atskirti savanoriškos veiklos ir darbo santykius siūloma nustatyti, kad savanoris negali tą pačią dieną, atlikdamas tas pačias funkcijas, dirbti pagal darbo sutartį ir savanoriauti toje pačioje priimančiojoje arba koordinuojančiojoje organizacijoje.


„Taip siekiama mažinti riziką, kad darbo santykiai būtų pakeičiami savanorystės principais ir atsirastų tam tikras nelegalus darbas. Prievole, vykdant ilgalaikę savanorišką veiklą, sudaryti savanoriškos veiklos sutartį, kurioje nustatomos visų savanoriškos veiklos šalių konkrečios teisės ir pareigos, siekiama mažinti nesutarimų tarp skirtingų lūkesčių planuojamai veiklai. Taip būtų reglamentuota teisė gauti patirtų išlaidų kompensaciją ar avansinį apmokėjimą už patirtas išlaidas atliekant savanorišką veiklą“, – sakė ministrė M. Navickienė.

REKLAMA


Savanoriškos veiklos įstatymo projektui po svarstymo pritarė 114, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 14 parlamentarų. Seimui priėmus, šis įstatymas įsigaliotų 2024 m. liepos 1 d. Savanoriškos veiklos sutartys, sudarytos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, galiotų be pakeitimų iki jų galiojimo pabaigos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2027 m. sausio 1 d.


ELTA inf.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 48 (2023)

    Savaitė - Nr.: 48 (2023)