Lyčių lygybei darbo vietose pasiekti gali prireikti daugiau kaip 200 metų

Lyčių lygybei darbo vietose pasiekti gali prireikti daugiau kaip 200 metų


Naujoje Pasaulio ekonomikos forumo (PEF) ataskaitoje pažymima, kad lyčių lygybei darbo vietose visame pasaulyje pasiekti prireiks dar kelių šimtmečių.


PEF išvadose pažymima, kad atotrūkis tarp lyčių įvairiose srityse nebus panaikintas dar 108 metus, o atotrūkiui tarp lyčių darbo vietose panaikinti prireiks dar apie 202 metų.


Nors ataskaitoje pabrėžiama, kad, lyginant su 2017 metais, šiemet pasiekta tam tikra pažanga, siekiant vienodo darbo užmokesčio moterims ir vyrams. Tačiau tą pažangą atsvėrė mažėjantis moterų atstovavimas politikoje, kartu su didesne nelygybe siekiant išsilavinimo ir galimybe gauti sveikatos priežiūros paslaugas.


Siekiant pažangos, ligi šiol Šiaurės šalys buvo lyderės. Didžiausia lyčių lygybė yra Islandijoje, po jos rikiuojasi Norvegija, Švedija ir Suomija.


Tuo tarpu didžiausia lyčių nelygybė visose srityse yra Sirijoje, Irake, Pakistane ir Jemene.


PEF naudojosi tokių institucijų, kaip Tarptautinė darbo organizacija (TDO), Jungtinių Tautų vystymo programa ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), duomenimis.


Metinėje PEF ataskaitoje buvo stebimi lyčių skirtumai 149 šalyse keturiose srityse: švietimo, sveikatos priežiūros, ekonominių galimybių ir politinio įsitvirtinimo.