Siūlomos sankcijos padėtų greičiau išsikelti iš Seimo viešbučio

Siūlomos sankcijos padėtų greičiau išsikelti iš Seimo viešbučio


Kadenciją baigę, tačiau piktybiškai nenorintys išsikelti iš Seimo viešbučio, parlamentarai ateityje gali sulaukti sankcijų. Jas numatyti siūlo parlamentaras Bronislovas Matelis, įregistravęs Statuto pataisas. Pagal jo siūlomą projektą, nutrūkus Seimo nario įgaliojimams, buvęs Seimo narys ir su juo gyvenantys jo šeimos nariai privalo ne per 30 dienų, kaip šiuo metu numatyta, bet per 10 dienų išsikelti iš užimamų patalpų ir visiškai atsiskaityti už gyvenimą Seimo viešbutyje.


Be to, jis siūlo įteisinti nuostatą, kad neišsikėlusiam per nustatytą 10 dienų laikotarpį iš Seimo viešbučio Seimo nariui už kiekvieną viešbutyje gyventą dieną skaičiuojamas 30 eurų nuomos mokestis bei visas mokestis už komunalines paslaugas.


„Prasidėjus naujai kadencijai Seimo nariai, neturintys gyvenamojo būsto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ribose, pateikę prašymus gyvenamajam plotui gauti, yra priversti mėnesį laukti gyvenamųjų patalpų, o Seimas yra priverstas „tratinti“ lėšas komercinio viešbučio nuomai. Naujos kadencijos Seimo nariams būsto Seimo viešbutyje tenka laukti ir du mėnesius, nes pasibaigusios kadencijos Seimo nariai piktybiškai neskuba išsikelti. Tokiu būdu yra eikvojamos papildomos valstybės lėšos. Seimo istorijoje yra buvę atvejų, kai Seimo nariai iš viešbučio Seimo vadovybės buvo iškeldinti jėga, iškraustant daiktus ir pakeičiant durų spynas. Tokie atvejai nedaro garbės visam Seimui“, – savo siūlymą argumentuoja B. Matelis.

REKLAMA


Šiuo metu Seimo statute numatyta, kad Seimo narys per 30 dienų, pasibaigus Seimo nario kadencijai, privalo išsikelti iš užimamų patalpų ir visiškai atsiskaityti už gyvenimą Seimo viešbutyje. Piktybiškai neišsikeliantiems per nurodytą laiką nėra numatyta jokių sankcijų.


Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys B. Matelis taip pat kreipėsi į Seimo valdybą, siūlydamas pakeisti dar 2016 m. spalio 26 d. jos priimtą sprendimą, kuriuo numatyta gyvenamųjų patalpų Seimo viešbutyje suteikimo tvarka.


Seimo narys siūlo, kad parlamentarams, gyvenantiems ne toliau kaip 25 km atstumu nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracinės ribos, bet išimties tvarka prašantiems Seimo viešbutyje gyvenamųjų patalpų, jeigu jame yra laisvų vietų, gyvenama patalpa būtų suteikiama ne Seimo kanclerio, o Seimo valdybos sprendimu.


Taip pat siūloma naujose sąlygose nustatyti, kad toks Seimo nario prašymas gali būti tenkinamas tik dėl Seimo nario neįgalumo, trukdančio jam patogiai atvykti į Seimo posėdžius, arba susidarius kitoms ypatingoms sąlygoms.


„Įvairūs buitiniai nepatogumai neturėtų būti priežastis skirti gyvenamąsias patalpas Seimo viešbutyje nemokant nuomos mokesčio, jeigu Seimo narys turi nekilnojamąjį turtą arčiau nei 25 km nuo Vilniaus. Žinoma, galimos išimtys, kurios turėtų būti taikomos aukštesnio lygio institucijos sprendimu, tai garantuotų ir didesnį jų sprendimų viešumą ir skaidrumą“, – pažymėjo B. Matelis.


Parlamentaras įsitikinęs, kad jo siūlomi pakeitimai sudarys galimybę Seimo viešbutį naudoti pagal jo paskirtį, o ne papirkinėti ir kurti įvairias privilegijas tiems, kurie yra lojalūs vienos ar kitos partijos lyderiui.