EP patvirtino prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą su Jungtine Karalyste

EP patvirtino prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą su Jungtine Karalyste


Europos Parlamentas (EP) didele balsų dauguma pritarė ES ir Jungtinės Karalystės (JK) prekybos ir bendradarbiavimo susitarimui, kuris nustatys šalių santykius po „Brexit“.


Pernai gruodžio 24 d. ES ir JK derybininkai susitarė dėl prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo, kuris laikinai taikomas nuo šių metų sausio 1 d. ir nustos galioti balandžio 30 d. EP pritarimas buvo būtinas tam, kad susitarimas įsigaliotų visam laikui.


Kartu priimtoje rezoliucijoje EP palankiai vertina prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo apribojami neigiami JK išstojimo iš ES padariniai. Nepaisant to, šį išstojimą europarlamentarai laiko istorine klaida. Jie pažymi, kad jokia trečioji šalis negali turėti tokių pačių teisių ir privilegijų kaip ES valstybė.


Europarlamentarai teigiamai vertina ES ir JK susitarimo sąlygas dėl laisvos prekybos, o jame numatytos sąžiningos konkurencijos garantijos, jų manymu, turėtų būti laikomos pavyzdžiu būsimiems laisvosios prekybos susitarimams. Jie taip pat pritaria žuvininkystės, energetikos, vartotojų apsaugos ir oro transporto nuostatoms.

REKLAMA


Vis dėlto EP nariai apgailestauja, kad JK atsisakė derėtis dėl bendradarbiavimo sąlygų užsienio politikos, saugumo ir gynybos srityse, taip pat dėl JK sprendimo nedalyvauti programoje „Erasmus+“. Savo ruožtu jie smerkia diskriminuojantį JK elgesį su ES piliečiais iš Bulgarijos, Estijos, Lietuvos, Rumunijos ir Slovėnijos, nes jiems taikomas didesnis JK darbo vizos mokestis negu likusių 22 ES valstybių piliečiams.


Parlamentas nurodo, kad taikos išsaugojimas Airijos saloje yra vienas iš pagrindinių susitarimo tikslų, ir smerkia vienašališkus JK veiksmus, kuriais pažeidžiamas ES ir JK susitarimas dėl išstojimo. Europarlamentarai „ragina JK vyriausybę veikti sąžiningai ir visapusiškai įgyvendinti susitarimų, kuriuos ji pasirašė, sąlygas“, įskaitant Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos nuostatas.


Savo ruožtu europarlamentarai reikalauja leisti jiems visapusiškai dalyvauti stebint prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimą – įtraukti Europos Parlamentą į vienašalių ES sprendimų priėmimą ir kuo labiau atsižvelgti į jo nuomonę.

REKLAMA


EP pranešėjas Andreas Schieder (Socialistai ir demokratai, Austrija) pažymėjo, kad ES ir JK sukūrė pagrindą lygiaverčiams santykiams. „Sutarėme dėl daugelio svarbių sričių, pavyzdžiui, dėl abipusio patekimo į rinką užtikrinimo ir gerų prekybos santykių kūrimo. Dar daug darbo liko užsienio politikos ir švietimo mainų programų srityje. Parlamentas turi aktyviai dalyvauti, nes piliečių interesams turi būti atstovaujama. Partnerystė turi ateitį tik tada, kai abi šalys laikosi savo įsipareigojimų“, - sako jis.


Kitas pranešėjas Christophe Hansen (Europos liaudies partija, Liuksemburgas) pažymėjo, kad „ratifikavimas nereiškia aklo pasitikėjimo JK vyriausybės ketinimais sąžiningai įgyvendinti susitarimus – tai veikiau ES apsidraudimas nuo tolesnių vienašališkų nukrypimų nuo jų. „Parlamentas išliks budrus. Siūlau sukviesti Parlamentinę partnerystės asamblėją tam, kad galėtume toliau tiesti tiltus per Lamanšą.“


Susitarimas patvirtintas 660 EP narių balsavus už, 5 prieš ir 32 susilaikius. Jis įsigalios po to, kai iki balandžio 30 d. jį galutinai patvirtins ES Taryba. Rezoliucija, kurioje išsakomi EP vertinimai ir lūkesčiai, priimta 578 europarlamentarams balsavus už, 51 prieš ir 68 susilaikius, pranešė EP biuras Lietuvoje.