Europos Sąjungos valstybės sutarė mažinti pramonės emisijas

Europos Sąjungos valstybės sutarė mažinti pramonės emisijas


ES valstybės narės ir Europos Parlamentas pranešė pasiekę preliminarų susitarimą dėl to, kad būtų ribojamos pramonės emisijos, įskaitant tas, kurios susidaro intensyvios paukštininkystės ir kiaulininkystės ūkiuose bei rūdos kasyklose.


Antradienį sudarytu susitarimu būtų „mažinamos kenksmingos pramonės emisijos, o visuomenei būtų suteikiama daugiau galimybių gauti atitinkamos informacijos“, – teigiama valstybėms narėms atstovaujančios Europos Tarybos pranešime.


Europos Parlamento narys Radanas Kanevas teigė, kad juo būtų „reikšmingai“ sumažintos emisijos, „pramonės įmonėms ir ūkininkams nesukuriant papildomų biurokratinių kliūčių“, o susitarimą pažeidusioms bendrovėms būtų taikomos didelės baudos.


Oficialiai kol kas nepriimtu susitarimu siekiama sumažinti bendrovių vykdomą oro, dirvožemio ir vandens taršą, tuo tikslu peržiūrint esamas emisijų ir atliekų šalinimo sąvartynuose taisykles.


Pagal jo sąlygas būtų atnaujintas ir Europos išleidžiamų ir perduodamų taršalų registras – E-PRTR.


Parlamentas išplatino pranešimą, kuriame atkreipė dėmesį, kad didelių žemės ūkių emisijos gali sukelti tokius sveikatos sutrikimus, „kaip astma, bronchitas ir vėžys“.

REKLAMA


Atnaujintos taisyklės galiotų intensyvios kiaulininkystės ūkiams, kuriose laikoma daugiau nei 350 gyvulių, taip pat paukštininkystės ūkiams, kuriuose laikoma daugiau nei 300 vištų dedeklių, o didžiausiems ūkiams būtų pradėtos taikyti nuo 2030 m.


Taisyklės būtų taikomos ir pramoninei tokios rūdos, kaip geležis, auksas, nikelis ir platina kasybai. Be to, Europos Komisija į jų taikymo sritį ilgainiui galėtų įtraukti ir pramoninių mineralų gavybą.


Kiekviena ES šalis turėtų išduoti leidimus bendrovėms, kurioms šios taisyklės yra taikomos, jei jos sugebėtų pademonstruoti atitinkančios atitinkamus standartus.


Pažeidėjams nustatytos pažeidimo sunkumą atspindinčios bausmės, tarp kurių – baudos, galinčios siekti iki trijų procentų bendrovės metinės apyvartos ES rinkose.


Valstybėms narėms ir Europos Parlamentui oficialiai pasirašius šį susitarimą, jis įsigaliotų per tris savaites nuo jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje datos.


Nuo 2028 m. susitarimo sąlygas kasmet peržiūrėtų komisija.


AFP inf.  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 08 (2024)

    Savaitė - Nr.: 08 (2024)