Pažėrų kaimo kunigui K. Skučui – įvertinimas už bendruomenės telkimą, tikėjimo ir vilties šviesą

Pažėrų kaimo kunigui K. Skučui – įvertinimas už bendruomenės telkimą, tikėjimo ir vilties šviesą


Daugiau nei tris dešimtmečius tarnystės Kauno rajone atidavęs Pažėrų Švč. Jėzaus parapijos tikintiesiems 87 metų klebonas Kazimieras Skučas nusprendė ganytojiškus darbus perduoti jaunesniam kolegai Kęstučiui Vosyliui ir išeiti į užtarnautą poilsį.


Garbų šviesuolį gimtuosiuose Veiveriuose šią savaitę aplankęs Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėkojo jam už ilgametę tarnystę, bendruomenės telkimą, puoselėjamą rimorystės amatą ir įteikė paauksuotą Savivaldybės medalį (pasižymėjimo ženklą).


Pažėrų Švč. Jėzaus parapijoje K. Skučas klebono pareigas ėjo nuo 1987 metų. Iš karto aktyviai įsijungė į Alšėnų seniūnijos veiklą, buvo vietos bendruomenės tarybos narys, visada ištiesdavo pagalbos ranką, pasakydavo gerą žodį. Kunigo pastangomis buvo sutvarkyti bažnyčios vargonai, įrengta šarvojimo salė. Be jo neapsieidavo nė vienas bendruomenės susibūrimas, dvasininkas organizuodavo įspūdingus Žolinės atlaidus, sakralinių ir kalėdinių giesmių festivalius. Pažymėtina, jog kunigas K. Skučas ganytojišką veiklą tuo pat metu vykdė ir Veiverių Šv. Liudviko parapijoje.

REKLAMA


Šis kunigas įkūrė Rimorystės muziejų, kuriame sukaupė įvairių pakinktų, skambalų, balnų, keletą brikų, važių, karietų, bažnytinių rogių, rimoriaus darbo įrankių. Tarp jų yra ir paties klebono restauruoti, pasiūti pakinktai ir kamanos, sutaisyti balnai, sumeistrautos brikos.


„Kaip gali nemylėti žirgo? Juk tai mūsų valstybės herbas!“ – mėgsta kartoti kaimo šviesuolis K. Skučas. Jis didžiuojasi išsaugota prieš 100 metų pagaminta karieta, kurią jo krikšto tėvas Bernardas Skučas nusipirko iš rusų generolo. Maždaug 15 karietų klebonas restauravo ir išdalino žmonėms, vieną jų, beje, padovanojo ir Anykščiuose esančiam Arklio muziejui.


K. Skučo karieta ir vežimaičiais per šventes yra važinėjęsi vyskupai, politikai, užsienio svečiai. Garbaus amžiaus dvasininkas ir dabar kartais prisėda taisyti ar siūti pakinktų – jo įgūdžių prireikia arklius laikantiems ūkininkams.


2007-aisiais kunigas K. Skučas pelnė Žemės ūkio ministerijos organizuotą konkurso „Kaimo spindulys“ apdovanojimą. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2009 metais jam suteiktas Prienų miesto Garbės piliečio vardas už skleidžiamą tikėjimo, vilties ir meilės šviesą.