Lietuva gali turėti vietą Europos kosmoso agentūroje

Lietuva gali turėti vietą Europos kosmoso agentūroje


Šią savaitę prasideda derybos dėl tolesnių Lietuvos perspektyvų ir narystės Europos kosmoso agentūroje (EKA). Galimos bendradarbiavimo formos bus aptariamos penktadienį Vilniuje vyksiančiame Lietuvos ir EKA atstovų susitikime.


Baigiama įgyvendinti 2015 metais pasirašyta Lietuvos ir EKA Europos bendradarbiaujančios valstybės plano (Plan of European Cooperating State, PECS) chartija. Tokiu būdu Lietuva baigia pirmąjį etapą, kuris privalomas siekiant narystės šioje organizacijoje. EKA paskelbė baigiamojo plano ataskaitą, kurioje įvertintas pasibaigęs bendradarbiavimo etapas ir pateiktos rekomendacijos Lietuvai dėl tolesnių santykių su EKA plėtojimo. Taip pat parengta Lietuvos kosmoso sektoriaus galimybių studija, kuri atskleidžia, kad Lietuva turi potencialo vystyti kosmoso sektorių šiose srityse: gyvybės ir fizinių mokslų, optikos ir optoelektronikos, medžiagų ir procesų, radijo dažnio sistemų ir technologijų.


„Abu šie dokumentai ypač svarbūs Lietuvai derybose dėl narystės. Mums būtina įvertinti ne tik savo stiprybes, bet ir atsižvelgti į silpnybes bei tinkamai pasiruošti visavertei narystei Europos kosmoso agentūroje. Narystė šioje organizacijoje atveria didžiules galimybes verslui ir mokslo institucijoms įgyti unikalios kompetencijos, kurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus ir paslaugas bei dalyvauti didelį inovacinį potencialą rodančioje srityje“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka.

REKLAMA


Pasak jos, narystė EKA leistų Lietuvos verslui dalyvauti kosmoso sektoriaus konsorciumuose, plėsti įmonių veiklas. Be to, tai išties pakeltų Lietuvos mokslo potencialo lygį, padidintų galimybes komercializuoti mokslo rezultatus ir skatintų mokslo bei verslo bendradarbiavimą.


Pastarųjų metų bendradarbiavimas padėjo Lietuvos kosmoso sektoriaus žaidėjams pasirengti Lietuvos narystei Europos kosmoso agentūroje ir susipažinti su EKA programomis bei veiklomis. Verslo ir mokslo atstovai aktyviai domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis, teikė paraiškas, vyko į verslo misijas.


Lietuva nuo 2015 metų dalyvavo penkiuose EKA konkursuose, kuriuose 34 projektams iš viso skirta daugiau kaip 5,5 mln. eurų. 2019 m. konkurse pateikta 15 paraiškų, laimėjo 9 verslo ir mokslo projektai, kuriems skirtas beveik 1,7 mln. eurų finansavimas.


Nuo 2016 m. Europos kosmoso agentūroje praktiką atliko 5 studentai iš Lietuvos, 3 absolventai dirbo Europos kosmoso agentūroje pagal Jaunųjų stažuotojų programą.


Siekiant stiprinti Lietuvos kosmoso sektorių bei padėti pasiruošti Lietuvos narystei Europos kosmoso agentūroje, nuo praėjusių metų liepos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros iniciatyva įsteigtas Lietuvos kosmoso biuras. Pagrindinis jo tikslas – kurti ir plėtoti Lietuvos kosmoso ekosistemą, grįstą inovacijoms, imlaus verslo, mokslo ir viešojo sektorių bendradarbiavimu ir integracija į tarptautinę kosmoso bendruomenę.


EKA užsakymu atliktoje studijoje nurodomi trys galimi Lietuvos ir EKA tolimesni bendradarbiavimo scenarijai – tai asocijuota narystė, Europos bendradarbiaujančios valstybės plano PECS veiklos tęsimas ir visavertė narystė.