Profsąjungos nuogąstauja, kad gali pritrūkti darbuotojų pataisos įstaigose

Profsąjungos nuogąstauja, kad gali pritrūkti darbuotojų pataisos įstaigose


Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas teigia, kad dėl Vidaus tarnybos statute nustatyto tarnybos trukmės ribojimo jaunesniosios grandies pareigūnams jau netrukus sistemą vienas po kito turės palikti ilgamečiai pareigūnai, o darbuotojų deficitas trukdys tinkamai organizuoti darbą pataisos įstaigose.


K.Pauliukas teigė, kad tiek teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui, tiek Vidaus reikalų ministerijos atstovams problema buvo pristatyta, bet atitinkamų veiksmų iki šiol nebuvo imtasi.


Pagal Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnį, nustatantį pareigūnų vidaus tarnybos trukmę, pirminės grandies pareigūnas gali tarnauti, kol jam sukaks 55 metai, vidurinės grandies – kol sukaks 60 metų, aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies - iki 65 metų.


„Mes asmeniškai kalbėjome su E.Jankevičiumi ir su Vidaus reikalų ministerijos darbuotojais. Dėl Statuto situacija, galiu drąsiai sakyti, yra kritinė ir sunki. Matydamas šių metų rudenį, kai pareigūnai nuo 55 m. pradės eiti iš sistemos. O nuo kitų metų Pravieniškių pataisos namuose atviroje kolonijoje bei Pravieniškių pataisos namų ligoninėje pradės eiti iš sistemos dideliais kiekiais, o pakeisti nebus kuo“, – sakė K. Pauliukas.

REKLAMA


Jaunesniosios grandies pareigūnų, kuriems jau netrukus sukaks 55 metai, sistemoje, anot profesinės sąjungos pirmininko, labai daug.


„Nesuskubus inicijuoti Statuto pataisos ir neprailginus tarnybos jaunesniosios grandies pareigūnams dar trejiems metams (iki sukaks 58 m.), bausmių vykdymo sistemą pakirs darbuotojų krizė. Paliekančių sistemą bus gerokai daugiau, nei į ją ateinančių. Skaudžiausiai ji smogs Pravieniškių pataisos namams ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriui“, - sakė K.Pauliukas.


K.Pauliuko teigimu, krizė palies ne tik bausmių vykdymo, bet ir priešgaisrinės apsaugos sistemą, kurioje taip pat daug 55 – erių netrukus sulauksiančių jaunesniosios grandies pareigūnų.


Pasak LRITĮPS pirmininko, apie šią problemą profesinė sąjunga kalbėjosi tiek su Teisingumo ministru, tiek ir su Kalėjimų departamento direktoriumi.


„Teisingumo ministro pozicija, kurią girdėjome susitikimų metu, mūsų siūlymui, pratęsti tarnybos trukmę jaunesniosios grandies pareigūnams dar trejiems metams, nebuvo priešiška. Tačiau kol kas nežinome ar Teisingumo ir Vidaus reikalų ministrai kreipsis į Seimą dėl įstatymo 73 punkto pakeitimo“, - kalbėjo K.Pauliukas.

REKLAMA


Anot Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, bausmių vykdymo sistemoje ir taip trūksta pareigūnų, o ateiti dirbti į sistemą, kurioje nepatrauklios darbo sąlygos ir menki atlyginimai norinčių vis mažiau ir mažiau, tad problemą būtina spręsti nedelsiant.


„Jeigu nebus imtasi ryžtingų žingsnių, bausmių vykdymo sistema susidurs su jaunesniosios grandies pareigūnų deficitu, o tai reiškia, kad įstaigose vargu ar bus galima užtikrinti tinkamą tarnybą“, - apie gresiančią krizę kalbėjo VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas.


Vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno nuomone, toks profsąjungos siūlymas tikrai gali būti įgyvendintas.


„Siekiame sukurti tokias sąlygas vidaus reikalų sistemos pareigūnams, kad įgytos profesijos nereikėtų keisti dėl amžiaus ar kitų aplinkybių, tai yra kad pareigūnai tarnybą galėtų ir toliau tęsti, tik kitose grandyse. Todėl iš esmės pritartume siūlymui jaunesniosios grandies pareigūnams pratęsti tarnybos trukmę dar trejiems metams“, - sako vidaus reikalų ministras E.Misiūnas.


Kita vertus, VRM atstovė spaudai teigė, kad inicijuoti Statuto pataisas iš tiesų turėtų Teisingumo ministerija.


„Informuojame, kad VRM nėra gavusi oficialaus kreipimosi iš Teisingumo ministerijos dėl Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnio, kuris nustato pareigūnų vidaus tarnybos trukmę, pakeitimo“, – teigiama atsiųstame atsakyme.Tuo tarpu E.Jankevičius, susitikimus su profsąjungos atstovais atsimena kiek kitaip. Pasak jo, tuo metu pareigūnai susitikime kalbėjo visai kitais klausimais, o dėl statuto pataisų buvo tik užsiminta. E.Jankevičius taip pat teigia, kad toks statuto pataisų projektas galimas, bet jį reikia nuodugniai išsidiskutuoti su VRM.


„Jeigu yra siūlymas, žinoma, reikia apsvarstyti ir kiekvieną siūlymą mes svarstome. Iš tiesų susitikimas su profsąjungos atstovais vyko kitais klausimais, pareigūnai buvo užsiminę, kokia mano nuomonė apie šį klausimą ir aš pasakiau, kad nieko prieš, bet klausimas pilnai išdiskutuotas nebuvo. Reikėtų iš tiesų pirmiausia tartis su Vidaus reikalų ministerija“, – sakė E.Jankevičius.


VRM taip pat pažymėjo, kad jų pareigūnų registro duomenimis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente šiuo metu tarnauja 3297 vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, iš kurių – 2458 yra pirminės grandies pareigūnai. Iš pirminės grandies ugniagesių yra 79 pareigūnai, kurių amžius – 53-54 metai (iki 55 m.), t.y. šios amžiaus grupės ugniagesiai sudaro 3,2% visų pirminės grandies pareigūnų.  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 29 (2024)

    Savaitė - Nr.: 29 (2024)