Europos inovacijų švieslentė: Lietuvos rezultatas geriausias per visą šalies istoriją

Europos inovacijų švieslentė: Lietuvos rezultatas geriausias per visą šalies istoriją


Lietuva pagal inovacijų ekosistemos išsivystymą pasiekė aukščiausią lygį per visą istoriją, rodo Europos inovacijų švieslentės tyrimo rezultatai.


Kaip pirmadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kasmet Europos Komisijos (EK) sudaromoje inovacijų švieslentėje Lietuva šiemet pakilo į 18-ąją poziciją tarp Europos Sąjungos (ES) narių ir aplenkė Portugaliją.


Per 2023–2024 metus Lietuvos padaryta pažanga, anot ministerijos, yra didžiausia ES – šalies augimas siekė 3,7 procentinio punkto, kai vidutinė ES valstybių pažanga sudarė 0,6 procento. Suminis Lietuvos inovacijų indeksas sudarė 92 balus.


„Lietuvos inovacijų ekosistema jau daug metų nuosekliai auga ir tai atsispindi Europos inovacijų švieslentėje. Mūsų šalies inovatyvumo augimas net 10 proc. lenkia bendrąjį ES augimą“, – išplatintame pranešime cituojama ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. 


„Ir toliau ryžtingai žengiame šiuo keliu – vien per 2023–2024 metus paskelbėme daug naujų finansavimo kvietimų inovacijoms plėtoti, kurios suteikia dar geresnę augimo perspektyvą. Taip pat turime toliau investuoti į visos ekosistemos stiprinimą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir pažangių sprendimų kūrimą“, – akcentavo ji. 

REKLAMA


Prie Lietuvos inovacijų ekosistemos stiprybių EK priskyrė nemažai su verslu susijusių rodiklių – nuo 2023 metų 17,3 proc. išaugo rizikos kapitalo investicijų rodiklis, kuris sudaro 137,6 proc. ES vidurkio. Lietuva taip pat viršija ES vidurkį pagal ne MTEP inovacijų išlaidas versle (172,6 proc.), prekės ženklų paraiškas (136,2 proc. ES vidurkio).


Be to, Lietuva viršija ir ES vidurkį pagal įmones, diegiančias procesų inovacijas (105,7 proc.), taip pat darbuotojų, dirbančių inovatyviose įmonėse, skaičių (113,1 proc. ES vidurkio). Lietuva išlieka ir viena iš lyderių pagal gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalį – šalies rezultatas sudaro 177,7 proc. ES vidurkio.


Kaip pagrindinės šalies silpnybės 2024 metų Europos inovacijų švieslentėje nurodomas žinioms imlių paslaugų eksportas, verslo investicijos į MTEP, siūloma stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą.


Be to, nuo 2023 metų matomas ženklus tokių rodiklių kaip produkto inovacijas kuriančios įmonės (−42 proc.), tarpusavyje bendradarbiaujančios inovatyvios įmonės (−34,1 proc.) ir su aplinka susijusios technologijos (−16,3 proc.) sumažėjimas.


ELTA inf.  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 29 (2024)

    Savaitė - Nr.: 29 (2024)