Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos bus skaičiuojamos palankiau jų gavėjams

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos bus skaičiuojamos palankiau jų gavėjams


Vyriausybė pritarė siūlymui patikslinti tvarką, taikomą nustatant minimalias motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Dėl to apskaičiuotos minimalios išmokos nuo liepos 1 d. didės.


Minimalios priskaičiuotos motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos negali būti mažesnės nei 6 bazinės socialinės išmokos (BSI). Nuo liepos 1 d. šios išmokos sudarys 276 eurus. Iki liepos 1 d. minimalios priskaičiuotos išmokos buvo 252 eurai.


Kaip bus apskaičiuojamos


Minimalios tėvystės, motinystės ar vaiko priežiūros išmokos bus apskaičiuojamos, taikant paskutinį patvirtintą bazinės socialinės išmokos (BSI) dydį, jei šis dydis keitėsi ne nuo einamųjų metų ketvirčio pradžios.


Jeigu per praeitą ketvirtį iki teisės gauti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas atsiradimo dienos galiojęs bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis keitėsi, apskaičiuojant minimalų dienos kompensuojamąjį uždarbį šių išmokų dydžiui nustatyti, bus taikomas paskutinis Vyriausybės patvirtintas bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis. Nauja tvarka labiausiai aktuali tiems asmenims, kuriems išmokos bus skiriamos nuo liepos 1 d.

REKLAMA


Kaip yra dabar


Šiuo metu nėra nustatyta, kuris BSI turi būti taikomas apskaičiuojant minimalias motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas, jei BSI dydis per praėjusį ketvirtį keitėsi. Tai nebuvo aktualu iki tol, kol BSI dydis būdavo nustatomas nuo kalendorinių metų pradžios.


Padidintos socialinės išmokos


Siekiant susilpninti infliacijos pasekmes, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, nuo birželio pradžios padidinti baziniai socialinės paramos išmokų dydžiai, kurie taikomi apskaičiuojant socialines išmokas.


Bazinė socialinė išmoka (BSI) nuo birželio padidinta 4 eurais, iki 46 eurų, šalpos pensijų bazė – 23 eurais, iki 173 eurų, tikslinių kompensacijų bazė – 12 eurų, iki 138 eurų, o valstybės remiamų pajamų dydis – 18 eurų, iki 147 eurų.


Padidinus bazinę socialinę išmoką, padidėjo nuo jos priklausančių išmokų dydžiai: pvz., vaiko pinigai padidėjo iki 80,5 euro, o išmoka vaikui daugiavaikėms ir nepasiturinčioms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms – iki 127,88 euro.


Daugiau >>

Daugiau >>