Abiturientams suteikta galimybė iki gegužės 18 d. atsisakyti kai kurių pasirinktų egzaminų

Abiturientams suteikta galimybė iki gegužės 18 d. atsisakyti kai kurių pasirinktų egzaminų


Abiturientams sudaryta galimybė iki gegužės 18 dienos atsisakyti kai kurių pasirinktų egzaminų, sako Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotojos pareigas laikinai einanti Asta Ranonytė. Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) rekomendacijas taip pat nustatyti reikalavimai tiek egzamino patalpoms, tiek vykdytojų grupės sudarymui.


„Sudaroma galimybė mokiniams, atsižvelgiant į tai, kad jie egzaminus rinkosi dar 2019 metais, artimiausiu metu, iki gegužės 18 dienos, atsisakyti pasirinktų brandos egzaminų, jeigu jų poreikio nėra svarstant apie būsimas studijas arba būsimą karjerą“, – Vyriausybėje surengtoje spaudos konferencijoje informavo A. Ranonytė.


Nacionalinės švietimo agentūros atstovės teigimu, sudarant egzamino grupę nuo 14 kandidatų, kurie vienoje patalpoje turėtų laikyti egzaminus, kaip būdavo anksčiau, kandidatų skaičius sumažinamas iki 9 siekiant užtikrinti saugumo ir sveikatos reikalavimus“, – teigė Nacionalinės švietimo agentūros atstovė.


Anot A. Ranonytės, taip pat nustatyta, kad kiekvienai kandidatų grupei yra vienas vykdytojas. Trims tokioms grupėms gali būti talkinantis ir antras vykdytojas. Rizikos grupės asmenys ne tik pagal amžių, bet ir pagal ligų sąrašą neturėtų būti skiriami egzaminų vykdytojais. Tvarkos apraše, pasak A. Ranonytės, taip pat įvardinta galimybė, kad egzaminų vykdytojais galėtų būti ne tik mokykloje dirbantys asmenys.


Nacionalinės švietimo agentūros atstovės teigimu, taip pat yra numatyti punktai dėl reikalingų asmens apsaugos priemonių dėvėjimo egzaminų metu.

REKLAMA


„Apsisaugos priemonės yra įvardytos kaip prielaida, kad reikėtų jomis naudotis, jeigu to nebus reikalaujama pagal karantino reikalavimus ir kaip būtinybė, jeigu bus fiksuota įstatymuose, kad vis dar reikalinga jas naudoti viešoje erdvėje“, – informavo A. Ranonytė.


Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja, kad egzaminų metu tarp kandidatų ir vykdytojų turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.


ŠMSM praneša, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės birželio 22 d. Kaip ir buvo iki šiol, norint gauti brandos atestatą, reikės išlaikyti du egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį.