J. Navikienė: ką svarbu žinoti, didėjant minimaliai mėnesinei algai

J. Navikienė: ką svarbu žinoti, didėjant minimaliai mėnesinei algai


Nuo Naujųjų metų tradiciškai didėja ir minimali mėnesinė alga (MMA) bei minimalus valandinis atlygis (MVA). Ne išimtis bus ir 2021-ieji. Nauji minimalieji dydžiai patvirtinti dar rudenį – MMA didėja iki 642 Eur, o MVA sieks 3,93 Eur. Tai reiškia, kad ne tik teks keisti darbo sutartis, bet ir mokėsime mažiau mokesčių bei didės prastovų subsidijos, sako mokesčių lektorė Jurgita Navikienė.


Teks keisti darbo sutartis


Kai kurios įmonės neišvengs prievolės ir vėl keisti darbo sutartis. Jeigu dabartinis darbo užmokesčio dydis bus per mažas ateinančiais metais ir nesieks naujųjų padidintų minimaliųjų dydžių, reikia suskubti pakeisti darbo sutartis, susitariant dėl naujos mėnesinės algos arba naujojo valandinio darbo užmokesčio.


Reikėtų priminti, kad abu minimalieji algų dydžiai gali būti mokami tik už nekvalifikuotą darbą. Todėl kvalifikuotam darbuotojui turi būti nustatoma didesnė alga. Visais atvejais būtina duoti darbuotojui laiko apsvarstyti darbdavio pasiūlymą dėl darbo sutarties keitimo – apie tai reikia informuoti darbuotoją ne mažiau, nei prieš penkias darbo dienas. Aišku, kai yra didinamas darbo užmokestis, tikėtina, kad darbuotojas mielai sutiks su tokiu darbdavio pasiūlymu. Tačiau visais atvejais teks abiejų šalių parašais – darbdavio ir darbuotojo – patvirtinti darbo sutarties bet kurį pakeitimą, įskaitant ir darbo užmokesčio didėjimą.

REKLAMA


2020 metais jau buvo nustatytas didesnis mėnesinis darbo užmokestis ir dabar darbdavys sprendžia, ar didins darbo užmokestį, ar paliks tokius pačius dydžius, kaip jau buvo nustatyta. Tik reikėtų priminti, kad darbo apmokėjimo sistemoje reikia aptarti ir darbo užmokesčio indeksavimo tvarką. Kai kurios įmonės jau gali būti nustačiusios, kad darbo užmokesčio indeksavimas bus atliekamas proporcingai, didėjant MMA.


Reikės vidutinio darbo užmokesčio kontrolės


Vidutinis darbo užmokestis mokamas už kasmetines atostogas, išeitines išmokas, „mamadienius" ar pirmąsias dvi ligos dienas iš darbdavio lėšų. Tai pagrindiniai atvejai, kuomet tenka apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį. O vidutinis darbo užmokestis yra skaičiuojamas iš trijų prieš tai buvusių mėnesių gauto darbo užmokesčio bendros sumos, ją padalijant iš faktiškai dirbto laiko – darbo dienų ar valandų.


Pavyzdžiui, jeigu 2021 metų sausio mėnesį darbuotojas paprašys išleisti savaitę kasmetinių atostogų, tai vidutinį darbo užmokestį darbdavys skaičiuos, įvertindamas 2020 metų gruodžio, lapkričio ir spalio mėnesių duomenis. Jeigu šio darbuotojo alga 2020 metais buvo 610 Eur per mėnesį, tai paskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis gali būti mažesnis, nei 2021 metais įsigaliosiantis MMA dydis. Todėl darbdaviui gali tekti padidinti apskaičiuotą vidutinį dienos atlygį iki išskaičiuoto iš naujosios minimalios algos 32,10 Eur (642 Eur/ 20 darbo dienų 2021 sausio mėnesį).

REKLAMA


Tokią vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo kontrolę teks atlikti bent tris ateinančių metų mėnesius – sausį, vasarį ir kovą – arba, kol į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo bazę pateks bent vienas 2020-ųjų mėnuo.


Komandiruočių apmokėjime - naujos sumos


2020 metais keitėsi reglamentavimas, kai komandiruočių dienpinigiai į užsienį yra neapmokestinami. Tai reiškia, kad dienpinigiai į užsienį yra neapmokestinami, kai darbo sutartyje nustatyta alga būna ne mažesnė, nei MMA arba MVA, padauginus iš koeficiento 1,65. Kai kurios įmonės taip ir yra įrašiusios į darbo sutartis komandiruojamiems darbuotojams: „Nustatoma mėnesinė alga, lygi MMA x 1,65" arba „Nustatomas valandinis darbo užmokestis, lygus MVA x 1,65".


Dėl šio punkto ir 2021 metais nereikia nieko keisti darbo sutartyse. Pakaks, skaičiuojant sausio mėnesio algas, vietoje MMA taikyti 642 Eur sumą ir vietoje MVA taikyti 3,93 Eur sumą. Tokiu būdu dienpinigių į užsienį apmokestinti nereikės, jeigu darbuotojas net ir visą mėnesį bus užsienio komandiruotėje ir dienpinigiai jam bus paskaičiuoti pagal maksimalią dienpinigių normą toje šalyje.


Dėl dienpinigių į užsienį neapmokestinimo 2021 metais mėnesinė alga turi būti lygi arba ne mažesnė nei 1059,30 Eur, arba valandinis darbo užmokesti lygus arba ne mažesnis nei 6,49 Eur.


Mokėsime mažiau mokesčių


Geroji žinia 2021-aisiais yra ta, jog mokėsime mažiau mokesčių. Kaip tai įvyks? 2021 metais įsigalios nauja neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) formulė, kuri veikia progresiniu principu. Kuo didesnė mėnesinė alga, tuo neapmokestinamoji jos dalis bus mažesnė, ir atvirkščiai – kuo mėnesinė alga yra mažesnė, tuo neapmokestinamasis pajamų dydis bus didesnis.Pailiustruosiu tai pavyzdžiu: darbuotojas Mantas 2020 metais gavo 1000 Eur „ant popieriaus" ir neapmokestinamasis pajamų dydis nuo šios sumos buvo 325,33 Eur. O 2021 metais Mantui gaunant tą pačią 1000 Eur dydžio algą, neapmokestinamasis pajamų dydis bus jau 335,56 eurų. Vadinasi, 2021 metais tokiam darbuotojui bus apskaičiuota 2,05 Eur mažesnė gyventojų pajamų mokesčio suma. Aišku, ši suma nėra didelė, tačiau sutaupymo efektas akivaizdus, kuomet yra mažesnis darbo užmokestis.


Didės prastovų subsidijos


Tęsiantis pandemijai, jei yra darbuotojų prastovos, nuo 2021-ųjų sausio teks didinti ir prastovų subsidijas iki naujos minimalios algos – 642 Eur. Tuo pačiu darbdaviai ir iš Užimtumo tarnybos gaus didesnes išmokas, priklausomai nuo to, kiek sumokėjo už darbuotojų prastovas. Juk subsidijų suma gali siekti iki 2 minimalių algų, tai reiškia iki 1284 Eur, jeigu darbdavys už prastovą mokės daugiau nei MMA. Kiekvienas darbdavys pats gali pasirinkti, kiek mokėti darbuotojui už prastovą dėl pandemijos – kiek sutarta darbo sutartyje arba bent jau MMA dydį.


Pabaigai patarimas – kiekviena įmonė jau dabar turi atsakingai ir atidžiai įsivertinti, kokią įtaką minimalios algos didėjimas turės darbo santykių reglamentavimui ateinančiais metais.  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 29 (2024)

    Savaitė - Nr.: 29 (2024)