Į skaitytojų klausimus atsako advokatas

Į skaitytojų klausimus atsako advokatas


Testatoriaus valią reikia gerbti


Tarybiniais laikais turėjome komunalinį butą, t. y. nuomojomės iš valstybės. Kai Lietuva tapo nepriklausoma, tame bute gyvenome tik aš ir mama, nes tėvas buvo miręs, o brolis dar iki privatizacijos išėjęs gyventi kitur.


Mes su mama kartu privatizavome butą už jos ir mano investicinius čekius, aš dar pridėjau savo grynųjų pinigų, nes investicinių čekių neužteko. Po kurio laiko butą pardavėme ir su mama nusipirkome po atskirą būstą, gyvename atskirai.


Brolis prie buto privatizacijos neprisidėjo. Mamai – jau 90 metų, ir ji savo butą testamentu užrašė broliui, nes, jos supratimu, ji padalijo anksčiau turėtą butą po lygiai abiem vaikams. Ji nesupranta, kad butą privatizavome tik aš ir ji. Mano manymu, dabartinis mamos butas turėtų atitekti po jos mirties abiem sūnums, o ne vienam. Ar galima kaip nors pakeisti jos testamentą?


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.19 straipsnyje „Palikėjo teisė palikti testamentu turtą savo nuožiūra“ nustatyta, kad kiekvienas fizinis asmuo gali testamentu palikti visą savo turtą arba jo dalį (neišskiriant ir įprastinio namų apstatymo bei apyvokos reikmenų) vienam ar keliems asmenims, kurie yra arba nėra įpėdiniai pagal įstatymą, taip pat valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims.


Testatorius gali palikti visą savo turtą arba jo dalį juridiniams asmenims, kurie turės būti įsteigti vykdant testamentą, taip pat dar nepradėtiems, negimusiems fiziniams asmenims. Testatorius gali testamentu atimti paveldėjimo teisę iš vieno, kelių ar visų įpėdinių.

REKLAMA


Kaip matote, asmuo, šiuo atveju – jūsų mama, savo turtą testamentu gali palikti, kam tik nori. Tai yra jūsų mamos valia, ir ją reikia gerbti, kad ir kokia neteisinga ji jums atrodytų.


Kitąmet atostogos pailgės


Dirbu biudžetinėje įstaigoje nuo 1989 08 01. Man nustatytas II grupės invalidumas (35 proc. darbingumas). Iki naujojo įstatymo įsigaliojimo man priklausė 35 atostogų dienos (dėl invalidumo) ir 6 dienos už stažą. Iš viso – 41 diena. Internete pateikta formulė ir atostogų skaičiuoklė (įvedus bendrą atostogų dienų skaičių – 41) rodo 30 atostogų dienų. Tiek pernai apskaičiavo ir darbovietė.


Tačiau naujajame įstatyme aiškiai parašyta, kad turint invalidumą priklauso 25 darbo dienų kasmetės atostogos ir papildomos atostogos už stažą pagal formulę: už 10 metų – 3 darbo dienos, o kas 5 vėlesnius metus – dar po 1 darbo dieną. Tokių dienų turiu 6. Vadinasi, iš viso išeina 31 atostogų diena.


Ką ne taip skaičiuoja darbovietė, kad dingsta 1 diena? Ar dienos už stažą irgi turi būti perskaičiuotos pagal formulę (6 x 5 : 7)? Noriu sužinoti, kiek iš viso atostogų dienų man priklauso? Jei darbovietė suklydo, ar turiu teisę atsiimti 1 dieną šiemet?


Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio „Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos“ 1 dalyje teigiama, kad darbuotojams iki aštuoniolikos metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę).

REKLAMA


Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos.


Kaip matote, be jokios abejonės, neįgaliam darbuotojui privalo būti suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę).


2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) nutarimo Nr. 496 „Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas“ 5 punkte nustatyta, kad darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jų pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba aprašo 4 punkte nustatyta tvarka prie kasmečių atostogų pridėtos papildomos atostogos.


To paties LRV nutarimo 2 punkte teigiama, kad papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje: darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje, – trys darbo dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje – viena darbo diena.


Į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo toje pačioje darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos papildomos atostogos, įskaitomas faktiškai dirbtas laikas toje pačioje darbovietėje ir kiti laikotarpiai, nurodyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 4 dalyje. Tad, vadovaujantis minėtomis nuostatomis, jums priklauso šešių darbo dienų trukmės papildomos atostogos.


Jūsų atostogų trukmė, kai jos bus suteikiamos už 2017 08–2018 08 laikotarpį, turėtų būti 31 diena. Dabar atostogos jums buvo suteiktos už ankstesnį laikotarpį, todėl jos buvo perskaičiuotos pagal formulę. Dėl to, nors tai, mano supratimu, nėra teisinga, iš jūsų buvo atimta viena diena.

Skirtingos sąvokos – skirtingi sprendimaiNeįgaliam darbuotojui, kuriam nustatytas atitinkamas darbingumo lygis, suteikiamos papildomos atostogos (Darbo kodekso 138 str. 1 d.). Ar pensinio amžiaus sulaukusiam neįgaliam darbuotojui, kuriam nustatyti specialieji poreikiai, suteikiamos papildomos atostogos, vadovaujantis minėtu Darbo kodekso straipsniu? Jei taip, kur reikėtų kreiptis ir ką daryti darbuotojui, jeigu darbdavys papildomų atostogų nesuteikia?


Kadangi jūs sulaukėte pensinio amžiaus ir jums yra nustatytas tam tikras netekto darbingumo lygis, jūs neatitinkate tos pačios įstatymo sąvokos kaip neįgalūs darbuotojai, turintys Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą. Todėl, mano supratimu, jums nepriklauso Darbo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje nustatytos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetės atostogos.


Daugiau svarbių, įdomių ir naudingų temų - žurnale SAVAITĖ