2024-aisiais Valstybės kontrolė skirs dėmesį sveikai visuomenei ir pasirengimui atlaikyti išorės grėsmes

2024-aisiais Valstybės kontrolė skirs dėmesį sveikai visuomenei ir pasirengimui atlaikyti išorės grėsmes


Valstybės kontrolė pristatė 2024 m. veiklos planą. Jame – dėmesys sveikai visuomenei, taip pat bus vertinamas šalies pasirengimas atlaikyti išorės grėsmes ir vykdyti struktūrines viešojo sektoriaus reformas.


Kaip praneša Valstybės kontrolė, plane numatyta, kad per šiuos metus bus atlikti 49 valstybiniai auditai ir vertinimai, iš kurių 34 bus baigti ir visuomenei pristatyti dar šiemet.


„(...) Sudarydami šių metų veiklos planą, daugiausia dėmesio skyrėme prioritetinėms veiklos kryptims – tai saugi aplinka ir sveika visuomenė, strateginis valdymas ir valstybės investicijų grąža, inovacijos ir technologinė pažanga“, – sako valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.


Pranešime nurodoma, kad 2024 m. bus baigti valstybės sienos apsaugos stiprinimo, duomenų pakartotinio panaudojimo, teisinio reguliavimo poveikio vertinimo sistemos, švietimui skirtų asignavimų panaudojimo, Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimo rizikų valdymo, strateginio valdymo ir biudžeto formavimo pokyčių auditai.


Taip pat pasikeitus Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymui bus anksčiau atsiskaitoma už praėjusių metų viešojo sektoriaus finansinius rezultatus, susiejant juos su valstybės pasiekta pažanga, Vyriausybės veiklos rezultatais.

REKLAMA


Dėl šios priežasties Valstybės kontrolė atliks auditus ir šių metų gegužę pateiks išvadas dėl valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir šešių fondų (Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo, Rezervinio (stabilizavimo), Pensijų anuitetų, Garantinio ir Ilgalaikio darbo išmokų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų. Išvados dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio bus pristatytos kaip ir iki šiol – spalio mėnesį.


Institucijos veiklos plane taip pat numatyti auditai, kurių metu bus vertinama Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, ataskaitiniu laikotarpiu Europos Komisijai deklaruotos išlaidos ir Europos Komisijai teikiamos metinės sąskaitos.


Siekiant, kad auditų iniciuoti pokyčiai įvyktų laiku, Valstybės kontrolė kaip ir kasmet vertins, ar auditų rekomendacijos įgyvendintos laiku ir pasiektas planuotas poveikis – pavasarį ir rudenį bus skelbiamos valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos.


ELTA inf.  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 15 (2024)

    Savaitė - Nr.: 15 (2024)