Europos Komisija paskelbė naują planą dėl greitesnio karinių pajėgų dislokavimo Europos Sąjungos valstybėse

Europos Komisija paskelbė naują planą dėl greitesnio karinių pajėgų dislokavimo Europos Sąjungos valstybėse


Europos Komisija ketvirtadienį paskelbė naują planą, parengtą atsižvelgiant į karo Ukrainoje aplinkybes, ir jame siekiama, kad ES valstybių narių kariuomenėms būtų lengviau judėti po Europos Sąjungą.


„Kiekviena sekundė svarbi“ pristatant ginklus ir karinę įrangą, pareiškė ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis, turėdamas omenyje ginklų tiekimą Ukrainai, besiginančiai nuo Rusijos invazijos.


Veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas greičiau tarpvalstybiniu mastu dislokuoti karius, įrangą ir atsargas, kad būtų galima reaguoti į krizes prie ES sienų.


Komisija paragino 2022-2026 metais peržiūrėti dabartinį karinio transporto tinklą ir paspartinti administravimo procedūras jas suskaitmeninant.


Be to, ES vykdomoji valdžia nori padėti užpildyti oro ir jūrų transporto spragas, nes tai labai svarbu siekiant užtikrinti, kad ES galėtų greitai veikti ekstremaliosios situacijos atveju.


„Užtikrinsime, kad mūsų ginkluotosios pajėgos turėtų prieigą prie strateginių perkėlimo pajėgumų ir kad infrastruktūra būtų geriau apsaugota nuo kibernetinių bei kitokių hibridinių grėsmių“, – sakė J. Borrellis.


Veiksmų plane taip pat nurodytos priemonės, skirtos bendradarbiavimui su „pagrindiniais strateginiais partneriais“, įskaitant JAV, Kanadą, Norvegiją ir NATO, stiprinti.  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 48 (2022)

    Savaitė - Nr.: 48 (2022)