Antradienį Europos Parlamentas rinks naują pirmininką 

Antradienį Europos Parlamentas rinks naują pirmininką 


Antradienį europarlamentarai rinks naują Parlamento pirmininką, kuris vadovaus institucijai dvejus su pusę metų.


Naujojo EP pirmininko rinkimams vadovaus vienas iš pirmininko pavaduotojų. Kandidatus į EP pirmininko pareigas gali siūlyti frakcija arba ne mažiau kaip 36 EP nariai. Balsuojama slaptai. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi surinkti absoliučią galiojančių balsų daugumą, t. y. įgyti 50 proc. plius vieno balso persvarą. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją balsavimas vyks nuotoliniu būdu.


Iki šiol ketinimus tapti Parlamento pirmininku yra pareiškę keturi kandidatai:Roberta Metsola (Europos liaudies partija, Malta), Alice Bah Kuhnke (Žalieji, Švedija), Kosma Zlotowski (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Lenkija) ir Sira Rego (Kairieji, Ispanija). EP nariai gali siūlyti kandidatus iki pirmadienio 17 val.


Antradienį 9 val. kandidatai į EP pirmininkus turės po tris minutes prisistatymui, po kurių vyks rinkimai nuo 9.30 val. iki 10.15 val. Balsavimo rezultatai bus paskelbti 11 val.

REKLAMA


Jei pirmame etape nė vienas iš kandidatų nesurinks reikiamos daugumos, rinkimai vyks iš naujo – tie patys ar kiti kandidatai galės būti iškelti naujai. Galimas ir trečias balsavimo etapas. Jei ir jame nepavyks išrinkti pirmininko, ketvirtame etape rungsis du populiariausi trečiojo etapo kandidatai ir laimės tas, kuris surinks daugiau balsų.


Po rinkimų naujasis pirmininkas gali tarti įžanginę kalbą. Vėliau jis pirmininkauja likusios EP vadovybės rinkimams, taip pat EP komitetų sudėties tvirtinimui.


Visos pareigos Europos Parlamente, į kurias asmenys renkami, pavyzdžiui, EP pirmininko, jo pavaduotojų, kvestorių, komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų, delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, atnaujinamos kas dvejus su pusę metų, t. y., vieną kartą tokie rinkimai vyksta penkerių metų kadencijos pradžioje ir vieną kartą – jai įpusėjus.


Nuo Europos Parlamento įsteigimo 1952 m. buvo renkamas 31 pirmininkas, o 16 iš jų – nuo 1979 m. vykusių pirmų tiesioginių Europos Parlamento rinkimų. EP pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina ES metinį biudžetą. Jis atstovauja Europos Parlamentui palaikant išorės ryšius ir ryšius su kitomis ES institucijomis, skelbia EP biuro atstovybė Lietuvoje.