Lietuvoje tęsis nepaprastoji padėtis

Lietuvoje tęsis nepaprastoji padėtis


Seimas antradienį pritarė Vyriausybės siūlymui dėl tebesitęsiančios Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą Lietuvoje pratęsti nepaprastąją padėtį. Seimo nutarimo projekte nurodoma, kad nepaprastoji padėtis galios iki rugsėjo 15 dienos imtinai.


Už Seimo nutarimą balsavo 80 parlamentarų, prieš buvo 7, o susilaikė 28 Seimo nariai.


Nepaprastoji padėtis Lietuvos teritorijoje įvesta dar vasario 24 dieną, kai Rusija pradėjo brutalų karą prieš Ukrainą.


Įstatymo projekte nurodoma, kad nepaprastosios padėties metu draudžiama retransliuoti ir platinti internete Lietuvos teritorijoje Rusijos ar Baltarusijos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų ar finansuojamų subjektų radijo programas, televizijos programas ir atskiras programas, išskyrus atvejus, kai Lietuvos radijo ir televizijos komisija suteikia leidimą arba kai jos retransliuojamos iš ES valstybių narių ar Europos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių valstybių.


Taip pat asmenims draudžiama organizuoti ir rinktis į susirinkimus, kurių tikslas – bet kokia forma ar mastu palaikyti Rusijos ir Baltarusijos veiksmus, dėl kurių įvesta nepaprastoji padėtis.Daugiau >>