Keisis šalpos pensijų skyrimo tvarka

Keisis šalpos pensijų skyrimo tvarka


Antradienį Seimas priėmė Šalpos pensijų įstatymo pataisas, kuriomis nuo rugsėjo 1 dienos šalpos negalios pensijas skirs tiems gyventojams, kuriems negalia nustatyta esant vyresniems nei 24 metai, ir šalpos senatvės pensijas mokėti nepaisant to, kad šie asmenys dirba. Tokias pensijas gautų apie 2 tūkst. gyventojų.


Už šiuos teisės akto pakeitimus balsavo 115 Seimo narių, susilaikė vienas parlamentaras.


Nauju reguliavimu visiems šalpos pensijų gavėjams būtų sudarytos vienodos galimybės dirbti neprarandant teisės gauti šalpos išmoką, skatinama asmenų su negalia integracija į darbo rinką.


Pagal pakeitimus, teisę didesnio dydžio šalpos pensijas gauti įgis ne tik motinos, bet ir tėvai, išauginę 5 ar daugiau vaikų, šią pensiją mokant vienam asmeniui. Tokiu būdu bus užtikrintos lygios galimybės pasinaudoti teise gauti didesnio dydžio šalpos pensiją.


Be to, pataisomis bus sudaryta galimybė gauti šalpos išmokas ne už 6, bet už 12 mėnesių, kai asmuo praleidžia terminą kreiptis dėl išmokos skyrimo.

REKLAMA


Seimas nuo kitų metų sausio 1 dienos nusprendė šalpos negalios pensijas skirti ir asmenims, kurie pripažinti netekusiais 45–55 proc. darbingumo po 24 metų amžiaus. Taip bus užtikrinta visų asmenų su negalia konstitucinė teisė gauti negalios pensijas. Pagal dabar galiojančią tvarką šie asmenys teisės gauti šalpos pensijos neturi.


Pagal priimtas naujas nuostatas, nuo kitų metų pradžios šalpos negalios pensijų dydžiai bus suskirstyti kas penkis netekto dalyvumo procentus. Taip bus panaikintas diskriminacinis šalpos negalios pensijų dydžių nustatymo mechanizmas, šalpos pensijos dydis bus labiau susietas su negalios laipsniu.


Teisė gauti šalpos išmoką taip pat bus nustatyta Lietuvos piliečių šeimos nariams, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvoje.


Asmenims, turintiems teisę į socialinio draudimo ar kitą pensiją, kuri yra mažesnė už šalpos išmoką, bus sumokamas skirtumas iki šalpos išmokos dydžio.


Prognozuojama, kad šalpos išmokas gaus apie 5 tūkst. naujų gavėjų.


ELTA inf.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 29 (2024)

    Savaitė - Nr.: 29 (2024)