Ministerija nesutinka su S. Skvernelio kritika: imtasi priemonių vos sužinojus, kad Baltarusija pereis prie mokymo tik rusų ir baltarusių kalbomis

Ministerija nesutinka su S. Skvernelio kritika: imtasi priemonių vos sužinojus, kad Baltarusija pereis prie mokymo tik rusų ir baltarusių kalbomis


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) teigia, kad Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis klaidina kritikuodamas, kad Vyriausybė nesiėmė jokių priemonių dėl lietuvių kalbos išsaugojimo Baltarusijoje. Ministerija akcentuoja, kad priemonių imtasi vos sužinojus, jog Baltarusija nusprendė pereiti prie mokymo tik rusų ir baltarusių kalbomis.


„Lietuva siekė išsaugoti galimybę vaikams mokytis lietuviškai Pelesos vidurinėje mokykloje, tačiau Baltarusija laikosi principo, kurį nustatė jų naujasis Švietimo kodeksas – visose mokyklose ugdymas gali vykti tik rusų arba baltarusių kalba. Visose Baltarusijos bendrojo ugdymo mokyklose, įskaitant tautinių mažumų, mokomoji kalba nuo šių metų rugsėjo yra tik rusų arba baltarusių“, – teigia švietimo, mokslo ir sporto ministrės atstovas spaudai Dainoras Lukas.


„Šis pakeitimas įsigalioja nuo rugsėjo 1 d. pagal 2022 m. sausio mėn. A. Lukašenkos pasirašytą dekretą. Teigiama, kad tautinių mažumų gimtoji kalba galės būti mokoma kaip dalykas (kalba ir literatūra). Tačiau vietos valdžia neišdavė leidimų nuo rugsėjo 1 d. vesti lietuvių kalbos pamokas“, – pridūrė jis.

REKLAMA


Ministrės atstovas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tokių Baltarusijos veiksmų, pažeidžiančių dvišalius susitarimus ir tarptautinius įsipareigojimus dėl tautinių mažumų teisių užtikrinimo, išreiškė griežtą protestą. Pasak jo, šis klausimas taip pat iškeltas atitinkamose tarptautinėse bei regioninėse organizacijose, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje. 


„Baltarusijos pusei buvo pateikti konkretūs siūlymai, kaip šioje situacijoje lietuvių tautinei bendruomenei užtikrinti deramas sąlygas mokytis lietuvių kalbos, tačiau Baltarusijos pusė Lietuvos siūlymus atmetė“, – pažymi jis.


ŠMSM atkreipia dėmesį, kad Baltarusija Lietuvos Vyriausybę apie tai, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. šioje šalyje veikiančios veikiančios lietuviškos mokyklos privalės ugdymą vykdyti tik valstybine kalba (rusų arba baltarusių) informavo šių metų balandžio mėnesį. Taip pat pažymima, kad URM teigimu, liepos 7 d. ESBO Nuolatinės tarybos posėdyje Lietuva perspėjo Baltarusiją nepažeisti ESBO įsipareigojimų, kuriais privalo užtikrinti mokymą tautinių mažumų kalba.

REKLAMA


„Baltarusijai pranešus, kad sprendimas keičiamas nebus, Lietuvos pusė prašė įvesti pereinamąjį laikotarpį lietuviškoms mokykloms Baltarusijoje“, – informavo ministrės atstovas spaudai.


Visgi, pasak jo, priešgaisrinės apsaugos inspekcijos pareigūnai rugpjūčio 11 d. apsilankė Pelesos mokykloje ir užfiksavo galimus pažeidimus, nors ankstesniais kartais atliktų tikrinimų metu panašūs trūkumai nustatyti nebuvo.


„Mokyklos veikla buvo sustabdyta, kol bus pašalinti užfiksuoti trūkumai. ŠMSM buvo informuota apie pareigūnų vizitą ir rastus pažeidimus. URM rugpjūčio 12 d. išreiškė protestą, išsiuntė oficialią notą Baltarusijos ambasadai Vilniuje dėl Baltarusijos institucijų veiksmų, nukreiptų į Lietuvos valstybės išlaikomos Pelesos vidurinės mokyklos uždarymą“, – teigia D. Lukas.


„Kadangi mokyklos direktorius nesutiko su Gardino srities Priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus siūlymu sustabdyti (uždrausti) tolimesnę mokyklos pastato veiklą, rugpjūčio 31 d. įvyko pirmas teismo posėdis. Vietinė valdžia informavo, kad nepriklausomai nuo teismo sprendimo, mokyklai nebus leista priimti vaikus į mokyklą. Mokyklai uždrausta vykdyti veiklą, nes Varanavo rajono vykdomasis komitetas neišdavė pasiruošimo naujiems mokslo metams sertifikato“, – taip pat atkreipia dėmesį jis.


Rugsėjo 14 d. įvyko paskutinis teismo posėdis. ŠMSM atkreipia dėmesį, kad teisme pavyko panaikinti nemažai Priešgaisrinės priežiūros inspekcijos iškeltų trūkumų įrodant jų nepagrįstumą, tačiau Teismas nusprendė palaikyti Gardino srities priešgaisrinės priežiūros inspekcijos sprendimą.Ministerija taip pat atkreipia dėmesį, kad Baltarusija pranešė, jog nutraukia Lietuvos ir Baltarusijos švietimo ir mokslo ministerijų susitarimą dėl bendradarbiavimo švietimo srityje, pasirašytą 1997 m.


Mokytojai rugpjūčio 30 d. atleisti pagal Baltarusijos teisės aktus. Lietuva mokytojams išmokėjo 4 mėnesių atlyginimo dydžio kompensacijas. Toliau pratęstos darbo sutartys su mokyklos direktoriumi ir administracijos personalu, nes bus sprendžiami mokyklos pastatų ir kito turto klausimai.


Nuo 1992 metų veikusi Pelesos vidurinė mokykla yra pastatyta Lietuvos lėšomis ir pilnai išlaikoma Lietuvos valstybės.


Rimdžiūnų mokykla yra valstybinė Baltarusijos mokykla, ji pastatyta 1996 metais Lietuvos lėšomis. Mokykla finansuojama Baltarusijos. Ši mokykla sujungta su tame pačiame pastate esančia maža (apie 20 mokinių) mokykla, kurioje mokomasi baltarusių kalba, ir nuo naujų mokslo metų visi mokiniai mokysis baltarusių kalba. Šiuo metu leista mokykloje organizuoti du būrelius lietuvių kalba po 2 val./sav., informuoja ministerija.


ŠMSM taip pat atkreipia dėmesį, kad spaudimas nevalstybinėms lenkų mokykloms Baltarusijoje taip pat sustiprėjo. 2021 m. Baltarusijos tarnybos apsilankė (inspektavo) apie 120 nevalstybinių mokyklų, kuriose mokoma lenkų kalbos. Ministerijos teigimu, Baltarusijos režimas atvirai kaltina lenkų bendruomenių mokyklas veikiant kaip „spalvotosios revoliucijos propagandos centrai“. Per metus buvo uždarytos mažiausiai 23 lenkų nevalstybinės mokyklos.


Vertindamas susidariusią situaciją dėl lietuviškų mokyklų Baltarusijoje uždarymo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis sukritikavo Vyriausybę, kad ši nesiima jokių veiksmų, jog Baltarusijoje būtų išsaugota bent kažkiek lietuvybės.


„Uždaromas švietimas lietuvių kalba, persekiojami visi žmonės, kurie susiję su Lietuvos kultūra, su Lietuvos tapatybe, tradicijomis, o mūsų Vyriausybė tyli, jokių veiksmų nedaro, jokių žingsnių nesiima nei diplomatiniame lygmenyje, nei kituose. Santykių, matyt, neturi diplomatinių su Baltarusija. Tai yra labai blogai ir, matyt, mes tuos žmones tiesiog palikome režimui sudoroti. Tai yra tragedija“, – sakė politikas.