Teisininko patarimai: žemės sklypo permatavimas, traumos darbe ir žemės paveldėjimas

Teisininko patarimai: žemės sklypo permatavimas, traumos darbe ir žemės paveldėjimas


Permatuoti reikia tik pakitusius objektus


Esame keli namo bendraturčiai. Namas buvo rekonstruotas, pasistačiau ūkinį pastatą, tačiau, nesutikus vienam bendraturčiui, ilgą laiką nebuvo įregistruotas Registrų centre. Ar, norėdamas parduoti man priklausančią namo dalį, turiu permatuoti žemės sklypą, kuriuo naudojuosi (per šį laikotarpį jis padidėjo)?


Greičiausiai po namo rekonstrukcijos žemės sklypo plotas nepakito, todėl nebūtina atlikti naujus žemės sklypo kadastrinius matavimus. Permatuoti reikia tik tuos objektus, kurių matmenys pakito.
Jūsų atveju reikia išmatuoti namą, nes po rekonstrukcijos pakito jo plotas, ir pastatytą ūkinį pastatą. Kaip suprantu, jūs tai jau atlikote ir visus pakeitimus įregistravote. Vadinasi, teliko parduoti.


Ginčą išspręs Valstybinė darbo inspekcija


Mano brolis dirba vilkiko vairuotoju, važinėja po Europos šalis. Paprastai išvažiuoja 2–3 mėnesiams. 2018 m. gruodžio 16 d. susilaužė koją: sekmadienį darbo metu, laukdamas, kol bus iškrauta, lipo iš mašinos ir paslydo, gydytojai diagnozavo atvirą lūžį. Darbdavys šį įvykį įvertino kaip buitinę traumą, nes esą tuo metu buvo ne važiavimo laikas, todėl moka minimalų atlyginimą. Ar teisingai pasielgė darbdavys, įvertinęs įvykį kaip buitinę, o ne kaip darbe patirtą traumą? Kur reikia kreiptis, jei darbdavys yra neteisus? Kas padėtų rasti tiesą?


Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose teigiama, kad jeigu nukentėjęs darbuotojas, jo įgaliotas asmuo arba šeimos atstovas ar darbdavys nesutinka su dvišalės komisijos ar Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus atlikto įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimu, jis (jie) pateikia skundą vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui.

REKLAMA


Pareiškimą dėl nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui galite pateikti tokiais terminais: dėl lengvo nelaimingo atsitikimo darbe – per 2 mėnesius, dėl sunkaus – per 6 mėnesius nuo atitinkamo akto gavimo. Valstybinė darbo inspekcija skundus dėl įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo privalo išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.


Tad, jeigu nesutinkate su dvišalės komisijos ar Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus išvadomis ir dar nesate praleidę prašymui paduoti nustatyto termino, kreipkitės į Valstybinę darbo inspekciją.


Žemės paveldėjimo klausimą teks nagrinėti teisme


2000 m. mirus tėvui visas turtas pagal testamentą atiteko vienam iš dviejų jo vaikų. Paveldėtojas tais pačiais metais priėmė palikimą ir pas notarą sutvarkė visus dokumentus. Neseniai jis sužinojo, kad 2009-aisiais, praėjus 9 metams po mirties, tėvui buvo atkurta nuosavybės teisė į 0,6 ha žemės sklypą. Tėvo turto paveldėtojas šiuo metu gyvena užsienyje, todėl notariškai šio sklypo nėra persirašęs. Jis neketina grįžti į Lietuvą ir dėl daugybės priežasčių atsisako perimti minėtą žemę. Paveldėtojas sutinka, kad šį žemės sklypą perimtų Lietuvoje gyvenantis brolis. Ar gali brolis, gavęs paveldėtojo sutikimą, perimti šį žemės sklypą? Ar nėra senaties termino turtui priimti? Nuo kada bus skaičiuojamas žemės mokestis? Ar bus skaičiuojami delspinigiai?

REKLAMA


Žinoma, kad galimybė išspręsti žemės paveldėjimo klausimą yra, tačiau teks kreiptis į teismą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo. Įstatymo nustatyta, kad palikimas priimamas per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Šiandien akivaizdu, kad terminas palikimui priimti yra praleistas.

Kreipiantis į teismą reikės nurodyti priežastį, dėl kurios buvo praleistas palikimui priimti nustatytas terminas. Ji iš esmės susijusi su tuo, kad jūs žinojote apie sudarytą testamentą ir testamentinio įpėdinio nenorą paveldėti žemę. Į šią bylą kaip suinteresuotą asmenį turėsite įtraukti ir testamentinį įpėdinį. Jis turės paaiškinti aplinkybes ir išreikšti savo norą ar nenorą paveldėti vėliau atsiradusį žemės sklypą.


Žemės mokestį teks sumokėti apskaičiuotą nuo tos dienos, kai žemės sklypas buvo atkurtas jūsų tėvo vardu.


Atsakymas – Registrų centre


[left]Neseniai mirė vyras. Turėjau kreiptis dėl šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos, tada ir sužinojau, kad nuomoju savo žemės ūkio paskirties žemę ir gaunu pajamų. Daugiau jokios informacijos man nesuteikė. Kur galėčiau sužinoti, kas mano vardu sudarė sutartį?


Mano supratimu, vienintelis tikras šaltinis, iš kurio gausite šią informaciją, yra Registrų centras. Jeigu informacija apie sudarytą nuomos sutartį atkeliavo iki institucijos, atsakingos už kompensacijų mokėjimą, vadinasi, sutartis tikrai yra registruota.


Taigi kreipkitės į Registrų centrą ir paprašykite, kad jums būtų išduota nuomos sutarties kopija. Gavusi sutarties kopiją, sužinosite, kas su kuo ir kokiomis sąlygomis sudarė žemės nuomos sutartį.


Tiks ir preliminarioji pirkimo–pardavimo sutartis


Ketinu parduoti žemės ūkio paskirties žemę. Kadangi neatlikti geodeziniai matavimai, jais pasirūpinti siūlo patys pirkėjai. Tačiau jie nori tą žemę jau dabar pradėti dirbti. Taip pat pirkėjas ją turbūt deklaruotų. Kaip pasielgti, kad būtų atlikti abipusiškai teisingi veiksmai? Gal būtina sudaryti kokią nors sutartį notariškai? O gal galiotų ir tarpusavyje pasirašyta sutartis?Jūsų tarpusavio santykiams išspręsti tinka ir preliminarioji žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis. Jos tvirtinti notariškai nebūtina. Šioje sutartyje turėtumėte aptarti visas žemės pirkimo–pardavimo sąlygas, taip pat kiekvienos iš sutarties šalių teises ir pareigas, prisiimamus įsipareigojimus, jų vykdymo terminus ir nuobaudas už sutarties pažeidimą. Jeigu ketinate būsimajam pirkėjui leisti naudotis žemės sklypu iki jo pardavimo, šį klausimą taip pat turite aptarti sutartyje. Joje derėtų nurodyti, ar iki nuosavybės perleidimo būsimasis pirkėjas šiuo sklypu naudosis atlygintinai ar ne, laikotarpį ar sąlygą, iki kurios atsiradimo jis šiuo žemės sklypu turi teisę naudotis, ir, žinoma, sutarties nutraukimo sąlygas.


Jeigu manote, kad jums pakanka žinių, kurios leistų savarankiškai sudaryti sutartį, galite tai padaryti patys.[/left]