Darbo kodekse siūloma numatyti prievolę indeksuoti dienpinigius

Darbo kodekse siūloma numatyti prievolę indeksuoti dienpinigius


Darbo kodekse siūloma įteisinti prievolę kasmet indeksuoti dienpinigius  ir kitas komandiruočių išlaidas.


Tai numatančią Darbo kodekso pataisą įregistravo Seimo nariai Tomas Tomilinas ir Algirdas Sysas.


Į šį dokumentą siūloma įrašyti, kad „dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų kasmetinio indeksavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Konkretūs dienpinigių dydžiai ir jų mažinimo kriterijai turi būti nurodyti darbo sutartyje.“


„Didelė dalis vilkikų vairuotojų didžiąją dalį savo uždarbio gauna per dienpinigius, nes yra nuolatinėse komandiruotėsė. Tai bloga, bet daugelyje šalių galiojanti praktika ir sektoriaus realybė“,– sako T. Tomilinas.


Jis  tikisi, kad  nustačius siūlomą  teisinį reguliavimą, asmenims, kurių darbo pobūdis reikalauja vykti į komandiruotes, bus užtikrintas teisingesnis ir sąžiningesnis atlyginimas už komandiruočių metu patirtas išlaidas bei bus išvengta tokių  išlaidų apmokėjimo „vokeliuose“. Taip pat tikimasi, kad siūlomi pakeitimai sustiprins darbuotojo poziciją dienpinigių dydžio nustatymo atveju.

REKLAMA


Šiuo metu teisės aktuose nėra numatyta aiški dienpinigių ir kitų komandiruotėse patirtų išlaidų apmokėjimo ir indeksavimo tvarka.


Be kita ko, anot T. Tomilino ir A. Syso, šių metų liepos 1 d. įsigaliojo Vyriausybės nutarimo dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo bei Užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais pakeistos taisyklės ir sumažinta darbuotojo derybinė galia.


„Vyriausybė leido mažinti dienpinigius be darbuotojo sutikimo pagal įmonės vidaus tvarkas. Tai galima traktuoti kaip žingsnį atgal, ypač neturint gerėjančių kolektyvinių sutarčių didėjimo rodiklio Lietuvos transporto sektoriuje (kolektyvinių sutarčių didėjimo skaičius nefiksuojamas).


Taip pat šiais  pakeitimais įtvirtinamos naujos finansinės paskatos darbuotojams ir darbdaviams, kurios skirtos pritraukti specialistus iš užsienio, taip dar labiau paskatinant transporto sektorių orientuotis į užsienio darbo rinką paliekant Lietuvą nuošalyje“, – sako T. Tomilinas.

REKLAMA


Pasak jo, Vyriausybės priimtais pakeitimais nėra numatyta, kas turėtų nustatyti apmokėjimo ir kasmetinio indeksavimo tvarkas bei nenumatyta pareiga konkrečius dienpinigių dydžius ir mažinimo kriterijus įrašyti darbo sutartyje. Todėl, jo nuomone, šių metų liepos 1 d. įsigalioję pakeitimai „neturės esminės įtakos problemų sprendimui, kylančių dėl apmokėjimo ir dienpinigių dydžio, bet galimai pablogins darbuotojų padėtį“.


Atsižvelgiant į šią grėsmę, T. Tomilinas ir A.  Sysas siūlo „remtis teigiama Darbo kodekso keitimo patirtimi, kai Darbo kodekse 2016 m. buvo nustatytas privalomas darbo užmokesčio indeksavimo numatymas darbo sutartyje“.


„Tai paskatino sisteminį pokytį darbo rinkoje. Todėl tikslinga eiti tuo pačiu keliu ir reglamentuojant dienpinigių indeksavimą. Infliacijai Lietuvoje siekiant ir nacionalinius, ir tarptautinius rekordus, mes turime nuo 2018 neindeksuotas dienpinigių normas“,– sako Darbo kodekso pataisos autoriai.


Anot jų, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ bei Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso atstovai nurodo, kad Lietuvos transporto sektoriuje dirba apie 87000 tolimųjų reisų vairuotojų. Lietuvos transporto sektorius 95 proc. savo veiklos vykdo Vakarų Europoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse,


„Todėl 2018 m. nustatytos ir iki šiol taikomos dienpinigių ir komandiruočių metu patiriamų išlaidų atlyginimo normos dėl šiuo metu išaugusios infliacijos visiškai neatliepia tiek viešojo, tiek privataus sektorių darbuotojų, vykstančių į komandiruotes poreikių bei realiai patiriamų išlaidų“,– dokumento aiškinamajame rašte sako parlamentarai T. Tomilinas ir A. Sysas.
  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 48 (2023)

    Savaitė - Nr.: 48 (2023)