Tik tai, kas svarbu mūsų skaitytojams

Tik tai, kas svarbu mūsų skaitytojams

Esu neįgalus (man nustatytas 35 proc. darbingumas), socialiai remtinas pensininkas. Mano pajamos – tik 100,80 euro per mėnesį. Per metus vieną kartą gaunu kietojo kuro šildymui. Daugiau jokių išmokų negaunu nei vaistams, nei transportui, nei higienai. Socialinio skyriaus viršininkas juokiasi:...
Vienintelis Dievo Motinos rūpestis

Vienintelis Dievo Motinos rūpestis

Pažvelkime, kas apie Dievo Motiną rašoma Evangelijose ir pranašaujama Senajame Testamente. Jeigu neminėsime Apreiškimo Marijai ir pasakojimo apie Kristaus gimimą, Evangelijose tėra keli epizodai iš Dievo Motinos gyvenimo. Pabrėžtina, kad viename iš jų Motina moko Sūnų, ko Jam nederėtų daryti,...