Taisyklės

Duomenų naudojimas ir pateikimas:


UAB "Savaitė" įsipareigoja naudoti Jūsų pateiktus duomenis tik savo reikmėms ir perduoti tik būtinus duomenis leidinių platintojams (AB „Lietuvos paštas“, ‚“Lietuvos ryto" platinimo tarnybai) užtikrinant tinkamą leidinių pristatymą nurodytais adresais. Jokioms kitoms trečiosioms šalims UAB „Savaitė" įsipareigoja duomenų neperduoti.

Duomenys gali būti naudojami UAB "Savaitė" naujienų ir informacijos siuntimui, tačiau, vartotojas jų gali, bet kada atsisakyti. UAB „Savaitė“ gerbia skaitytojų privatumą.