Niagaros kriokliai Vasario 16-ąją nušvis Trispalvės spalvomis

Niagaros kriokliai Vasario 16-ąją nušvis Trispalvės spalvomis


Kanadoje, minint 70-ąsias Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Deklaracijos metines, vienas žinomiausių šalies objektų - Niagaros kriokliai Vasario 16-ąją dieną pirmą kartą istorijoje nušvis Trispalvės spalvomis, praneša Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje.


1949 m. vasario 16-osios Deklaracija, kurią 1999 metais sausio 12 d. Seimas pripažino Lietuvos valstybės teisės aktu, o jį pasirašiusius Joną Žemaitį-Vytautą, Adolfą Ramanauską-Vanagą, Aleksandrą Grybiną-Faustą, Vytautą Gužą-Kardą, Juozą Šibailą-Merainį, Bronių Liesį-Naktį, Leonardą Grigonį-Užpalį, Petrą Bartkų-Žadgailą, signatarais, skelbia, kad Lietuva yra demokratinė respublika, o jos suvereninė valdžia priklauso Lietuvos tautai.


Taip pat pabrėžia, kad Sovietų Sąjungos okupacija šalyje prieštarauja šiai Deklaracijai, todėl visomis išgalėmis bus siekiama atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir prie šio siekio kviečiami prisijungti visi lietuviai, gyvenantys Tėvynėje ir už jos ribų. Seimas 2019 metus paskelbė Jono Žemaičio-Vytauto metais, kuris laisvės kovų laikotarpiu faktiškai ėjo Lietuvos Respublikos prezidento pareigas.


Renginį organizuoja Lietuvos ambasada Kanadoje kartu su Niagaros krioklių apšvietimo taryba (angl. Niagara Falls Illumination Board). Planuojama, kad kriokliai Lietuvos trispalvės spalvomis bus apšviesti 22 val. vietos laiku (5 val. ryto Lietuvos laiku) ir degs 15 minučių.


Pasak Lietuvos ambasados Kanadoje pranešimo, laikas gali būti koreguojamas priklausomai nuo oro sąlygų - esant netinkamoms oro sąlygoms apšvietimas gali būti nukeltas į kitą dieną.