Pernai daugiausiai lietuviškos kilmės produktų iškeliavo į Lenkiją

Pernai daugiausiai lietuviškos kilmės produktų iškeliavo į Lenkiją


Pernai lapkričio mėnesį prekių eksportuota už 2,65 mlrd. eurų, importuota - už 2,79 mlrd. eurų. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,59 mlrd. eurų.


Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,14 mlrd. eurų, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.


Per mėnesį (lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn.) eksportas sumažėjo 2,2 proc., importas - 8,4 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smukęs naftos produktų (3,1 proc.), javų (47,2 proc.), farmacijos produktų (11 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (37,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (9,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 1,4 proc., importas - 3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 3,8 proc., be mineralinių produktų - 2,1 proc.


Per metus (2018 m. lapkričio mėn., palyginti su 2017 m. lapkričio mėn.) eksportas padidėjo 6,6 proc., importas - 5,4 proc.


Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (9,8 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 15,6 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (61,4 proc.), plastikų ir jų gaminių (18 proc.) eksportas.


Importo padidėjimą lėmė išaugęs organinių chemijos produktų (43,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (5,2 proc.), žuvų ir vėžiagyvių (31,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6 proc., importas - 6,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,9 proc., be mineralinių produktų - 5,2 proc.

REKLAMA


2018 m. sausio-lapkričio mėnesiais, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 8,3 proc., importas - 9,6 proc.


Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (11,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 10,5 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (46,8 proc.), įvairių chemijos produktų (49,4 proc.) eksportas.


Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (36 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 2,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (13,9 proc.), organinių chemijos produktų (22,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7,6 proc., importas - 6,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 10,9 proc., be mineralinių produktų - 9,1 proc.


2018 m. sausio-lapkričio mėnesiais Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,9 proc.), Latviją (9,8 proc.), Lenkiją (8,2 proc.) ir Vokietiją (7,4 proc.), o importavo iš Rusijos (15 proc.), Vokietijos (11,9 proc.), Lenkijos (11,3 proc.) ir Latvijos (6,8 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (9,2 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), Jungtines Valstijas (8 proc.), Latviją (7,8 proc.) ir Švediją (7,1 proc.).


2018 m. sausio-lapkričio mėnesiais Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 15,1 ir 21,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,1 ir 17,2 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,6 ir 11,5 proc.).


Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (20,7 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,3 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (9,3 proc.), plastikų ir jų gaminių (8 proc.).