Lietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradas

Lietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradas


Šeštadienį minint atkurtos Lietuvos kariuomenės šimtmetį, Vilniuje surengta iškilminga karių rikiuotė ir karinės technikos paradas Konstitucijos prospekte.


Vidurdienį šventė prasidėjo Valstybės himnu ir Lietuvos trispalvės pakėlimu Konstitucijos prospekto dalyje ties Nacionaline dailės galerija. Buvo iškeltos ir kariuomenės rūšių vėliavos.


Iškilmingą karių rikiuotę pasveikino Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas.


„Atkurtai Lietuvos kariuomenei - šimtas metų! Tai - kelias nuo savanorių būrių iki modernių gynybos pajėgų. Istorija įrodė: priešo gausa - bejėgė prieš tą stiprybę, kurios vardas - Lietuvos laisvė“, - sakė prezidentė. Šiandienos paradas, pasak prezidentės, - tai Lietuvos karių, sąjungininkų ir draugų dovana šalies žmonėms, tai - šimtmečio žinia pasauliui, kad Lietuva pasirengusi visomis išgalėmis ginti Tėvynę, laisvę ir bendras vertybes.


Lietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradasLietuvos kariuomenės šimtmetis Vilniuje: nugriaudėjo karinis paradas


Šalies vadovė, kreipdamasi į karius, pabrėžė, kad Lietuva jais pasitiki. „Jūs įprasminate protėvių žygius. Stiprinate demokratijos skydą abipus Atlanto. Nešate viltį kovos broliams Ukrainoje. Būkite nepalaužiami! Tvirtai lydėkite Lietuvą naujame laisvės šimtmetyje“, - ragino prezidentė, dėkodama už tarnybą ir linkėdama visiems stiprybės.


Po sveikinimo kalbų brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono kariai iš haubicos iššovė tris salves: už atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį, už Lietuvos kariuomenės šimtmetį ir už NATO sąjungininkus ir partnerius.


Pasibaigus rikiuotei abipus Konstitucijos prospekto susirinkę žmonės galėjo stebėti žygiuojančius tiek Lietuvos karių būrius, tiek NATO sąjungininkų ir partnerių valstybių karius. Kariams pražygiavus nuo Edukologijos universiteto žiedo pusės pajudėjo karinė technika - naujausios Lietuvos kariuomenės pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ prototipai, savaeigės haubicos „PzH 2000”, šarvuoti visureigiai HMMWV, Specialiųjų operacijų pajėgų keturračiai, motociklai ir visureigiai, įvairios paskirties logistinis transportas, oro gynybos ginkluotė.


Sąjungininkai į paradą atgabeno tankus, pėstininkų kovos mašinas, savaeigius artilerijos pabūklus, visureigius ir kitą techniką. JAV kariai specialiai paradui atvežė tolimojo nuotolio oro gynybos sistemą „Patriot“.


Karių rikiuotei ir technikos paradui vadovavo Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Valdemaras Rupšys.


Pastarąjį kartą karinis paradas su karine technika Vilniuje surengtas 2013 metais minint Lietuvos kariuomenės atkūrimo 95-ąsias metines. Tąkart paradas vyko Gedimino prospekte, jame dalyvavo apie 500 Lietuvos ir sąjungininkų karių su karine technika.


Įsakymas dėl Lietuvos kariuomenės atkūrimo buvo pasirašytas 1918 m. lapkričio 23 dieną ir ši data yra minima kaip Lietuvos kariuomenės diena.